Na Veletrzích práce se firmy představily více než 1 200 účastníkům

Veletrhy práce, které letos Jihočeská hospodářská komora uspořádala v sedmi městech jižních Čech, byly příležitostí pro firmy získat nejen nové zaměstnance, ale i navázat spolupráci s odbornými školami a jejich žáky z regionu.

Účastníci si mohli nové zaměstnání najít také on-line na portále Veletrhy práce. Z hodnocení firem, které se Veletrhů práce účastnily, vyplývá, že osobní setkání se zájemci o práci je pro zaměstnavatele v dnešní době důležité.

Ilustrační fotografie

„Vnímáme, že veletrhy práce jsou pro firmy nejen příležitostí k nalezení nových zaměstnanců, ale i k navázání spolupráce se školami a budoucími absolventy, mezi kterými najdou pracovníky, třeba jen na letní brigádu. Například na veletrhu v Táboře se některé firmy domluvily na dalším setkání přímo v závodě jejich firmy,“ říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, která letos uspořádala veletrhy v 7 městech jižních Čech.

„Velkou předností a výhodou účasti na těchto akcích je rozhodně osobní kontakt s účastníky a uchazeči o zaměstnání, ale i šíření jména firmy mezi studenty odborných škol. A v neposlední řadě zodpovězení specifických otázek, na které se potencionální uchazeč ostýchá u pohovoru zeptat,“ vnímá výhody akce Andrea Lammouchi, HR manager ze společnosti Kovosvit MAS Machine Tools, která se účastnila Veletrhu práce v Táboře.

Právě důležitost osobně se setkat s potenciálními uchazeči o zaměstnání vyzdvihuje většina vystavovatelů.

Žena drží CV na pracovním pohovoru, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Při osobním kontaktu s potenciálními zájemci o pracovní pozice vidím výhodu zejména ve fyzickém kontaktu. Zájemci zjistí, že jsme reální lidé, a ne pouze virtuální osoby, což by se mohlo u firmy zaměřené na internetové technologie na první pohled zdát,“ říká Petr Říha ze společnosti WEDOS Internet, a.s. a dodává, že rád zájemcům vysvětluje konkrétní představy firmy o nabízených pozicích a snaží se je přesvědčit, aby se nebáli firmu oslovit.

Tomáš Pikard, regionální ředitel Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group hodnotí pozitivně zájem účastníků, ale také prostor, jak zjistit aktuální trendy a motivaci uchazečů o práci: „Uchazeči přichází na veletrh z vlastního zájmu – buď práci hledají, potřebují nebo chtějí změnit tu stávající. To se pozitivně projeví v jednání s uchazeči, kterým jsme spolu s nabízenými pozicemi představili i výhody práce v pojišťovnictví. Těmi jsou především flexibilní pracovní doba a nadstandardní neomezené výdělky. Někdy jen narážíme na to, že uchazeči nemají dostatečné vzdělání, minimálně maturitu,“ říká Tomáš Pikard.

Ilustrační fotografie

Veletrhů práce se letos zúčastnilo téměř 1 250 účastníků z řad veřejnosti i studentů končících středních škol. Nejvíce zájemců dorazilo do Písku a Jindřichova Hradce, v Prachaticích se o zaměstnání ucházeli také zájemci z Ukrajiny.

Veletrhy práce také probíhaly na portále Veletrhy práce, kde si zájemci o práci mohli vybrat mezi více jak šedesáti volnými pozicemi různých profesí a oborů od 35 zaměstnavatelů z jižních Čech.

Na organizaci Veletrhů práce se každoročně podílí také další regionální organizace, včetně Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. a poboček úřadu práce v Jihočeském kraji. Uchazeči si se zaměstnanci úřadu práce mohli projít nabízené pozice, ale i postup, jak správně práci hledat, připravit si životopis, nebo si vyzkoušeli osobnostní test.

Doporučujeme