Osobnosti českého byznysu vyzývají k transformaci ekonomiky

Přesně 32 let od revoluce v roce 1989 se spojilo 32 osobností českého byznysu a podpořilo iniciativu, která má pomoci nastartovat druhou transformaci tuzemské ekonomiky.

Výzva je výsledkem spolupráce signatářů s odbornými organizacemi i neziskovým sektorem. Iniciátory byli Tomáš Salomon (Česká spořitelna), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Martin Vohánka (Eurowag), Martin Wichterle (Wikov), kteří postupně i se svým záměrem oslovili kolegyně a kolegy z české podnikatelské komunity.

Mezi signatáře patří majitelé či ředitelé společností, jako je např. Avast, Česká zbrojovka, ČEZ, Koh-i-noor, Mattoni, Rohlík, Škoda Auto, Tescoma ad.

Celý seznam signatářů

Autoři výzvy se shodli na zásadních změnách, které je třeba ve společnosti provést, má-li se Česká republika stát úspěšnou a respektovanou zemí. Cílem je otevřená ekonomika postavená na vysoké přidané hodnotě, šetrná k životnímu prostředí a silných českých značkách, které jsou schopné soutěžit s nejlepšími ve světě.

Slovy iniciátorů

Je nás na začátku symbolických 32, protože je to 32 let od začátku první transformace. Je velkým úspěchem, že se takový počet předních osobností českého byznysu dal dohromady a shodl na tom, že potřebujeme nastartovat Druhou transformaci ekonomiky. Formulovali jsem tři pilíře nezbytné k úspěchu: česká značka, otevřená společnost, udržitelnost.

Martin Vohánka

Po roce 1989 proběhla první transformace naší ekonomiky. Pomohla nám vstoupit do vyspělého světa a stát se jeho součástí. Transformační model devadesátých let, založený na výhodné geografické poloze, levné a zároveň kvalifikované pracovní síle a ve své době dostatečné infrastruktuře, je dnes však už vyčerpaný.

Radek Špicar

Nezbytnou podmínkou zdárné proměny ekonomiky je svobodná, moderní, otevřená a bezpečná Česká republika jako nedílná součást Evropy. I stát musí projít transformací, aby byl efektivním a transparentním pomocníkem občanů. Otevřenost je i naše krédo. Iniciativa je otevřená, jak novým členům, tak novým nápadům a přístupům.

Tomáš Salomon

Budoucnost úspěšné české ekonomiky je v technologicky vyspělých firmách, které nejen vyrábějí, ale i vyvíjejí a prodávají výrobky do celého světa pod vlastní značkou.

Martin Wichterle

3 pilíře a sada úvodních návrhů opatřeních druhé transformace

1. Česká značka

 • Participace municipalit na daňovém výnosu z místního podnikání motivující k aktivnímu sepjetí samospráv a soukromého sektoru.
 • Posílení kapitálového trhu prostřednictvím reformy penzijního investování.
 • Implementace systému daňové podpory investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem.
 • Posílení podpory exportu prostřednictvím reformované EGAP, ČEB a další státní infrastruktury na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy Evropy.

2. Otevřenost

 • Nastavení jasných kritérií reflektujících potřeby pracovního trhu a bezpečnosti země.
 • Přijetí sady integračních programů maximalizující pozitivní efekty pracovní migrace.     
 • Vypsání stipendijních programů pro talentované zahraniční studenty v Česku a současně české studenty na špičkových zahraničích univerzitách se závazkem návratu do země.
 • Zřídit centrální autoritu pro digitalizaci státu s dostatečnými kompetencemi a kapacitou k prosazování a usnadnění potřebných změn na úřadech.
 • Datově podložené vládnutí s dlouhodobou perspektivou a jasně definovanými cíli je základním předpokladem efektivní státní správy.
 • Vytvoření komunikačních nástrojů státu podporujících informovanost obyvatel o významu a přínosu členství ČR v mezinárodních institucích, zejména EU a NATO.   

3. Udržitelnost

 • Úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie stimulující k participaci zaměstnanců na kapitálových výnosech podniků jako nástroj motivace a sociální koheze.
 • V rámci evropské diskuse o Green Dealu je třeba vyjednat parametry reflektující výchozí podmínky a možnosti České republiky.
 • Vytvořit kompetenční centrum zodpovědné za efektivní exekuci Green Dealu a koordinaci státních institucí, sdílení know-how a následnou informovanost podnikatelské sféry.
 • Modernizace základního a středního vzdělávacího stupně v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
 • Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti vysokého školství prostřednictvím úpravy jejich správy a řízení včetně posílení pravomocí a odpovědností rektorů a správních rad.  
 • Systémová podpora rekvalifikačních programů v rámci celoživotního vzdělávání umožňujícího adaptaci na rychle se měnící podmínky světa. 

Na implementaci výše uvedených opatření budou signatáři výzvy spolupracovat s odbornými a neziskovými subjekty. Mezi ně patří například Svaz průmyslu a dopravy ČR či Česká bankovní asociace.

Více informací naleznete na webu druhaekonomickatransformace.cz.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme