Ostrava přichází s další podporou drobným podnikatelům při řešení koronavirové krize

Ostravským podnikatelům, které postihl aktuální vládní zákaz poskytování jejich služeb přijatý k zamezení šíření epidemie covidu-19, město stejně jako vloni poskytne okamžitou jednorázovou finanční podporu. V úterý 12. ledna ji schválili radní města.

Pomoc je určena těm drobným podnikatelům s provozovnami na území města, které musely být v návaznosti na aktuální vládní opatření od 27. prosince uzavřeny, nebo jejichž provoz byl těmito nařízeními zásadním způsobem omezen, a kteří splní stanovené podmínky. Žádat budou moci o 20 tisíc korun s tím, že se zahájením podávání žádostí se počítá v týdnu od 18. ledna.

„Uvědomujeme si, že současná ekonomická situace je pro řadu drobných ostravských podnikatelů ještě horší, než byla loni na jaře. A přestože i město bylo vlivem pandemie covid-19 významně postiženo poklesem svých daňových příjmů, cítíme, že i nyní se musíme za živnostníky, kteří provozují ve městě své restaurace, kavárny, butiky a různé další služby a podílejí se tak na vytváření atmosféry města a jeho ekonomické kondici, postavit. Navazujeme na zkušenosti z loňského jara, kdy se tato rychlá a jednoduchá forma podpory velmi osvědčila. Alokováno pro tento účel máme předběžně 40 milionů korun, což představuje finanční pomoc pro až dvě tisícovky žadatelů. Je jasné, že nejde o částky, které mohou podnikatelům kompenzovat jejich finanční ztráty, a jde spíš o gesto solidarity, které však v kombinaci s různými druhy vládní podpory pomůže překlenout současné mimořádně složité období“, řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Výzva je vyhlašována jako časově neomezená a bude otevřená do vyčerpání částky. Rada bude žádosti schvalovat v týdenních intervalech. Pomoc je určena pro drobné podnikatele a živnostníky, kteří se z důvodu nuceného přerušení provozu dostávají do stavu hmotné nouze. Jednorázová finanční pomoc má alespoň částečně pokrýt náklady související s podnikáním.

Žádat o ni mohou fyzické i právnické osoby, pokud vládní opatření výslovně zakázalo jejich podnikatelskou činnost spočívající v maloobchodním prodeji a prodeji služeb v provozovně na území města. Provozovnám stravovacích služeb, jichž se dotkl zákaz přítomnosti veřejnosti, bude podpora vyplacena i v případě, že zvolili náhradní formu prodeje prostřednictvím výdejových oken nebo přímým rozvozem zákazníkům.

Martyn Jandula / Shutterstock.com

Podnikatelé budou o jednorázovou částku 20 tisíc korun žádat výhradně prostřednictvím jednoduché počítačové aplikace, do které nahrají jen scan podepsané žádosti, prohlášení a scan svého občanského průkazu. Žadatel nesmí být v insolvenci a nesmí mít dluh vůči městu. Celková výše jeho ročních příjmů z veškeré jeho podnikatelské činnosti musí za ucelený rok 2020 činit minimálně 180 tisíc a maximálně 12 milionů korun (resp. alikvot těchto částek při kratší podnikatelské historii), a své podnikání musel zahájit do 31. srpna 2020 a nepřerušit jej. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu města Ostrava

Stejně jako loni i nyní město bude používat již osvědčený, srozumitelný a uživatelsky přívětivý on-line formulář, který společně a bezplatně vytvořili pro město IT experti ze společnosti TietoEVRY a městské firmy Ovanet. Zveřejněn bude v týdnu po 18. lednu. Jeho hlavním cílem je usnadnit podnikatelům proces žádostí o podporu. Řešení pomáhá také úředníkům, aby správa a vyhodnocování jednotlivých žádostí byla maximálně rychlá a efektivní a peníze se k žadatelům dostaly co nejdříve.

Město Ostrava jako jedno z prvních v ČR zavedlo již vloni na jaře pro své podnikatele sérii opatření s cílem eliminovat dopady krizových usnesení vlády kvůli výskytu nemoci covid-19. Od března 2020 mohli ostravští podnikatelé žádat o rychlou finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun a o finanční dar až do 100 tisíc korun. Celkem 2 557 ostravských podnikatelů v rámci přímé pomoci získalo od města finanční podporu za bezmála 80 milionů korun. Kromě toho město nabízelo slevy na nájemném a osvobození od některých druhů místních poplatků.

Redakčně upravená tisková zpráva Magistrátu statutárního města Ostravy

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Služby

Doporučujeme