Ostravská univerzita má svůj první spin-off. Má i prvenství mezi univerzitami v ČR ve společenskovědním zaměřením

Ostravská se stala jedním ze společníků nově založené obchodní společnosti Rosteam s.r.o. Vznikl tak historický první takzvaný spin-off Ostravské univerzity (OU).

Cílem nově vzniklé společnosti je komercializace know-how Fakulty sociálních studií (FSS) OU v oblasti práce s komunitami a vzdělávání. Ve společenskovědní oblasti je v Česku transfer vědeckých poznatků do praxe ojedinělý.

Spin-off Rosteam | Ostravská univerzita

Spolumajitelkami jsou dvě akademičky doktorka Barbora Gřundělová a doktorka Zuzana Stanková a dvě odbornice z praxe Iveta Kowolová a Lenka Szotkowská. V podnikání se zaměří na rozvíjení organizací v sociální práci komplexním přístupem vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků. Zázemí k tomuto inovačnímu počinu vytvořila FSS OU, která v čele s děkankou docentkou Alicí Gojovou vznik firmy výrazně podpořila.

„Sociální pracovníci mají ze zákona povinnost se 24 hodin ročně vzdělávat. A my z praxe víme, že je současná nabídka takových kurzů vesměs stejného rázu. Na trh tak míříme například se vzděláváním, které bude více odrážet aktuální potřeby lidí v terénu. Zaměříme se na témata jako je facilitace, komunitní práce nebo gender v sociální práci. Nenabízíme jen kurzy, na které se mohou účastníci hlásit, ale přinášíme také komplexní řešení pro organizace, které vnímáme jako proces zahrnující analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorbu vzdělávání na míru, evaluaci nebo strategické plánování v organizaci,“ představuje náplň univerzitního spin-offu Rosteam jedna ze spolumajitelek Zuzana Stanková.

„První vlajkovou lodí Rosteam bude dlouhodobý kurz vzdělávající v metodě komunitní práce, který již nabízíme a zahájíme ho na konci března. Aktuálně je již kurz téměř naplněn. Další kurzy například v tématech facilitace nebo komunikace v konfliktech, věříme, že mají potenciál zaujmout také pedagogické pracovníky, úředníky a další pomáhající profese,“ doplňuje Barbora Gřundělová.

Rosteam | Ostravská univerzita

„Jde o náš první spin-off a pro mě je zajímavé hlavně to, že je z oblasti sociálních věd. U technických škol je to celkem jasné, ale pro univerzity typu Ostravské je transfer vědeckých poznatků do komerčního sektoru zkrátka výzva. Proto mě potěšilo, že jsme začali právě v humanitních vědách, a doufám, že obdobných projektů bude do budoucna víc,“ vysvětluje rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata.

Spin-off vznikl díky významnému přispění Centra transferu poznatků a technologií OU. „Pro nově vznikající firmu jsme připravovali například zakládací dokumenty a další právní podklady. Obecně je naším cílem rozvíjet znalostní a inovační ekosystém regionu, což je jedna ze strategických oblastí, ve kterých se chce jak kraj, tak Ostravská univerzita rozvíjet,“ doplňuje Lukáš Straňák, který se na OU věnuje problematice nakládání s duševním vlastnictvím a spoluprací mezi OU a aplikační sférou.

„Jsme na začátku a věřím, že se ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a ve spolupráci s místními univerzitami podaří realizovat řadu úspěšných aktivit v oblasti komercializace výzkumu ve střednědobém horizontu. Počet vzniklých spin-off podnikatelských subjektů se spoluúčastí Univerzity, počty podaných patentů, počty partnerů a investorů z komerčního sektoru – to vše jsou indikátory zvyšující konkurenceschopnost a prestiž Ostravské univerzity v oblasti vědy a výzkumu,“ uzavírá profesor Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj a předseda Rady pro komercializaci OU.

Redakčně upravená tisková zpráva Ostravské univerzity

Doporučujeme