Osvědčování kvality podnikání pomůže všem

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je v České republice z pohledu konečných uživatelů stále častěji kritizována.

Pravidla udělování oprávnění k podnikání (živnostenských listů) jsou nicméně v rámci živnostenského zákona koncipována jako systém, který v co nejširší míře umožňuje podnikat, ale který jako takový kvalitu nezaručuje. I proto Hospodářská komora nabízí podnikatelům a živnostníkům možnost takové osvědčení získat a stát se tak atraktivnější pro zákazníky a být napřed před konkurencí.

Ilustrační fotografie

Cílem Hospodářské komory a u ní začleněných autorizovaných společenstev je, aby poskytované výrobky a služby byly ve všech odvětvích bezpečné a kvalitní. Proto Komora dlouhodobě apeluje na své členy, aby při své podnikatelské činnosti dodržovali technické předpisy, využívali technické normy, pravidla praxe, měli zavedené systémy řízení kvality a systémy řízení výroby, dodržovali komorový etický kodex a samozřejmě postupovali v souladu s obecně závaznými předpisy.

Prověřte si svého dodavatele

Ze zkušeností Hospodářské komory zákazníci vítají jakékoliv iniciativy firem, které jim umožní získat informace o tom, který živnostník (podnikatel) splňuje odborná kritéria, pravidelně se vzdělává apod. Proto Sekce kvality Hospodářské komory zpracovala transparentní a funkční nástroj, s jehož pomocí si může konečný zákazník prověřit kvalitu svého dodavatele ještě před podepsáním objednávky. Tím je značka osvědčení kvality podnikání člena autorizovaného společenstva.

Aby byl proces, podle kterého autorizovaná společenstva provádějí osvědčování kvality, na stejné úrovni, zpracovala Sekce kvality metodiku pro sjednocení přístupu jednotlivých společenstev začleněných v Hospodářské komoře k poskytování záruk za své členy.

V případě, že autorizované společenstvo provádí osvědčování odbornosti a způsobilosti svých členů podle všech pravidel, je oprávněno využívat logo Osvědčení o kvalitě.

Osvědčení kvality podnikání vydávají společenstva:

  • Asociace Grémium Alarm
  • Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla
  • Společenstvo kominíků ČR
  • Cech obkladačů České republiky
  • Českomoravská komora lešenářů

Další informace naleznete na webu Hospodářské komory.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Beneš

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme