Otázky a odpovědi ohledně zavedení eura v Chorvatsku

V Chorvatsku se od 1. ledna 2023 začne platit eurem. Od tohoto data budou mít všechny subjekty v Chorvatsku povinnost přijímat platby v eurech.

I před tímto datem je placení eurem možné, ale pouze pokud s tím obě strany souhlasí a jenom v zákonem předepsaných situacích (např. když si cizinec v Chorvatsku kupuje zboží nebo platí za služby).

Ilustrační foto

Do kdy budu moci v Chorvatsku platit v kunách?

Hotovostní platby v kunách budou moci probíhat ještě 14 dní po zavedení eura. V období mezi 1. 1. 2023 a 14. 1. 2023 tak bude možno platit v Chorvatsku jak v eurech, tak v kunách. Pokud však nebudete mít na zaplacení přesnou částku, drobné vám budou již vráceny v eurech, resp. eurocentech (až na výjimky, jako jsou prodejní automaty, které budou ještě případně moci vydávat drobné v kunách). Po 14. 1. 2023 již budete v Chorvatsku moci platit pouze v eurech.

Co mám dělat se zbylými kunami na účtu a v hotovosti?

Všechny účty vedené v kunách budou k 1. 1. 2023 automaticky převedeny na eura. Kunové bankovky a mince budete moci do 14. 1. 2023 udat při platbách např. v obchodech, ubytovacích zařízeních apod., tak jako dosud. Pozor, již od 1. 1. 2023 nebude možno kuny prodávat ani kupovat v chorvatských směnárnách! Naopak od 1. 1. 2023 budete moci kunové bankovky a mince po dobu 12 měsíců, tj. do 31. 12. 2023, bez poplatku vyměnit za euro ve všech komerčních bankách, na pobočkách Chorvatské pošty (HP-Hrvatska pošta) a na pobočkách agentury FINA (Financijska agencija).

Bez poplatku budete moci během jedné transakce vyměnit maximálně 100 kusů bankovek a 100 kusů mincí. Za výměnu vyššího než uvedeného počtu bankovek či mincí si banka, pošta či FINA mohou účtovat poplatek. Banky, pošty i FINA navíc mohou stanovit, že výměna bankovek a mincí nad určitou celkovou hodnotu musí být předem nahlášena.

Všechny tyto informace budou muset být vyvěšeny na každé pobočce banky, pošty či FINA a na jejich webových stránkách. Máte-li v některé z chorvatských bank otevřený bankovní účet, tato banka je povinna po dobu 12 měsíců od zavedení eura přijmout Váš hotovostní vklad v kunách na tento účet s tím, že kuny bez poplatku konvertuje na eura.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Co dělat se zbylými kunami po 31. 12. 2023?

Poté, co v Chorvatsku uplyne rok od zavedení eura, bude kuny povinně přijímat a měnit za eura již jen Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která sídlí v hlavním městě Záhřebu. Kunové bankovky bude možno v národní bance za eura vyměnit kdykoliv bez časového omezení. Kunové mince bude však Chorvatská národní banka přijímat jen dokud neuplynou 3 roky od zavedení eura, tj. do 31. 12. 2025. Po tomto datu již kunové mince za eura nebude možno vyměnit nikde.

Na základě jakého kurzu budou kuny měněné za eura?

Od 1. 1. 2023 budou všechny směny kun na eura (na účtech, v bankách, v obchodech, na poště, atd.) probíhat podle jednotně stanoveného kurzu 1 EUR = 7,53450 HRK (kuny). Pozor! Vzhledem k tomu, že do konce roku 2022 zůstává oficiálním platidlem v Chorvatsku kuna, budete-li si do 31. 12. 2022 měnit v Chorvatsku kuny za eura či naopak, směnný kurz se od tohoto jednotně stanoveného kurzu bude pravděpodobně lišit (subjekty, oprávněné ke směnárenské činnosti, jako směnárny či banky si za směnu mohou účtovat poplatky nebo používat jiný směnný kurz, tak jako tomu bylo doposud). Dejte si pozor zejména na některé směnárníky, kteří mohou být nepoctiví a nabízet kurz, který je od toho jednotně stanoveného výrazně odlišný!

V jaké měně budou vykazovány ceny v obchodech, restauracích apod.?

Od 5. 9. 2022 do 31. 12. 2023 platí v Chorvatsku platit povinnost vykazovat dvojí ceny. Každá cena tak musí být v prodejně, na webové stránce, v nabídce, v reklamě aj. uvedena jak v kunách (HRK), tak v eurech (EUR), a to dle výše uvedeného jednotně stanoveného kurzu. Tento kurz navíc musí být na těchto místech také povinně, viditelně a čitelně zveřejněn.

Tato povinnost se vztahuje na všechny podnikatelské subjekty, úvěrové instituce, poskytovatele finančních služeb a některé další instituce, včetně institucí státu. Existují však také výjimky – dvojí ceny nemusí vykazovat např. maloprodejci na tržnicích, ve stáncích, kioscích či při pojízdném prodeji. Dvojí ceny také nemusí být vykazovány při prodeji prostřednictvím automatů, na taxametrech při jízdě taxíkem, v loteriích, na displejích pokladen, na totemech benzínových pump, na vstupenkách, jízdenkách aj.

Ilustrační fotografie

Jak je to s ceninami, jejichž hodnota je vyznačená v kunách?

Poštovní známky, kolky, losy s předem stanoveným výsledkem (např. stírací losy), zálohované obaly (jako lahve či plechovky s označenou hodnotou zálohy), kupóny předplacených mobilních služeb, darovací bony/karty, jiné karty s předplaceným kreditem, slevové kupóny apod. zůstávají platit i po zavedení eura až do vyčerpání zásob, přičemž jejich hodnota se při jejich používání přepočítává na eura výše uvedeným jednotně stanoveným kurzem.

Povede zavedení eura v Chorvatsku ke zvýšení cen?

Tuto možnost nelze vyloučit, ale ani potvrdit. Ceny v Chorvatsku – stejně jako prakticky ve všech rozvinutých ekonomikách – v posledních měsících (tj. ještě před vstupem Chorvatska do eurozóny) rostou, což je důsledkem širšího ekonomického vývoje jak v rámci Evropské unie, tak na globální úrovni.

S cílem předejít neoprávněnému zdražení cen po zavedení eura přijala chorvatská vláda několik opatření. Jedním z nich je povinnost vykazovat dvojí ceny již od 5. 9. 2022, tj. téměř čtyři měsíce před zavedením eura. Subjekty, které v rozporu se zákonem nevykáží dvojí ceny nebo při tom nepoužijí či nevykáží jednotně stanovený kurz, učiní přestupek a může jim být vyměřena pokuta. Některé chorvatské nevládní organizace provádí pravidelný monitoring vývoje cen u vybraných druhů zboží.

Budu si po zavedení eura v Chorvatsku moci kunové bankovky a mince vyměnit za eura či za koruny v České republice?

Tuto možnost nelze garantovat, protože subjekty v České republice (banky, směnárny apod.) nepodléhají chorvatským zákonům a nebudou tudíž mít povinnost po zavedení eura v Chorvatsku hotovost v kunách za eura měnit. Je možné, že to některé subjekty z vlastní vůle a na vlastní riziko činit budou, ale jistě ne zadarmo.

Pokud vám tedy kuny v hotovosti např. koncem vaší letošní dovolené zůstanou, doporučujeme vám buď je ještě do 14. 1. 2023 v Chorvatsku utratit, nebo je po 1. 1. 2023 vyměnit za eura v Chorvatsku. Za eura můžete kuny vyměnit samozřejmě ještě i letos, ale pozor na nepoctivé směnárníky či směnárenské poplatky v bankách.

Jak budou vypadat chorvatské euromince?

Eurové a eurocentové mince jsou tradičně navrhovány tak, že lícová strana, kde je označena hodnota mince, je na všech mincích dané hodnoty stejná. Podobu rubové strany si však jednotlivé země eurozóny určují samy.

S přihlédnutím k hlasování občanů Chorvatska, jež proběhlo během r. 2021, vybrala Komise pro peníze Chorvatské národní banky pro rubovou stranu chorvatských euromincí čtyři různé motivy. Na rubu mince v hodnotě 2 EUR bude mapa (reliéf) Chorvatska, na minci 1 EUR bude kuna, na 50, 20 a 10 eurocentech bude zobrazen Nikola Tesla a na nejmenších mincích 5, 2 a 1 eurocent budou dvě písmena hlaholice (znamenající v přepise latinkou písmena HR).

Kde mohu získat více informací o zavedení eura v Chorvatsku?

Řadu informací naleznete na webových stránkách https://euro.hr (v chorvatštině), případně na webu Chorvatské národní banky a Ministerstva financí Chorvatské republiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko).

• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme