Otevírá se 1. výzva pro předkládání projektů programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

Program nadnárodní evropské územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 se momentálně nachází v etapě těsně před otevřením 1. výzvy. Všechny oblasti podpory a podmínky pro žadatele budou zveřejněny 15. listopadu 2021.

Ohlášení oblastí podpory a podmínek pro žadatele 1. výzvy Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, které bude veřejnosti zpřístupněno 15. listopadu 2021, je nejdůležitější událostí za několik posledních let realizace programu Interreg CENTRAL EUROPE. Příjemcům má v této výzvě být rozdělena až třetina zdrojů programu.

Program podpoří spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve středoevropském prostoru, kam spadají regiony z 9 států. Jazykem programu je angličtina. Výsledkem projektů jsou už tradičně tzv. „měkké výstupy“ (strategie, akční plány, inovativní metody, apod.) s účastí nejméně 3 partnerů z nejméně 3 států (přičemž minimálně 2 partneři pochází z programového území). Nicméně, také příprava investic anebo samotné pilotní či testovací investice nejsou výjimkou.

Žadatelé budou moci žádat o dotace na tyto priority:

  • Smarter central Europe – posílení inovačních kapacit, Průmysl 4.0, rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
  • Greener central Europe – podpora energetického přechodu ke klimatické neutralitě, zvyšování odolnosti vůči rizikům spojeným se změnou klimatu, oběhové hospodářství, ochrana ŽP, ekologičtější městská mobilita
  • Better connected central Europe – zlepšení dopravního spojení venkovských a okrajových regionů,  
  • Improving governance for cooperation in central Europe – posílení správy pro integrovaný územní rozvoj

Pro zájemce o výzvu je na den otevření výzvy připravena 1,5 hod. trvající online akce ´Launch Event´ v angličtině.

Na tuto akci 18. listopadu 2021 navazuje národní Infoden v prostorách Akademie veřejného investování v Pařížské ul. 4 v Praze 1. Bližší informace o Infodni(1) přinášíme na národní webstránce dotací EU provozované Ministerstvem pro místní rozvoj, které v období 2021-2027 zůstává nadále Národním koordinátorem a Kontaktním místem pro program Interreg CENTRAL EUROPE v ČR. Naleznete je na potálu DotaceEU v kategorii Novinky.

Informace k výzvě budou dostupné především na webstránce programu Interreg CENTRAL EUROPE, kde se zároveň nachází i přehled všech projektů realizovaných v dobíhajícím programovém období.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme