Otevírají se další možnosti mezinárodní výzkumné spolupráce zaměřené proti covid-19

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž Programu mezinárodní spolupráce na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.  Soutěžní lhůta bude trvat 63 dnů a do výzvy se zapojí zahraniční partneři z 9 mimoevropských lokalit.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu v aplikovaném výzkumu ve spolupráci českých podniků a výzkumných organizací s jejich protějšky v zahraničí, přičemž hlavním uchazečem na české straně musí být podnik. Předpokládaná výše alokace na druhou veřejnou soutěž je 300 milionů Kč a maximální intenzita podpory na projekt byla stanovena na 74 %. Řešení projektů začne v roce 2021 a je stanoveno na dobu 12 až 36 měsíců. Zájemci o podporu mohou předkládat projektové návrhy se svými partnery z 9 mimoevropských lokalit – z Alberty, Brazílie, Québecu, Če-ťiangu, Koreje, Izraele, Tchaj-wanu, Ťiang-su a Vietnamu.

„V souvislosti s pandemií covid-19 oslovila Technologická agentura České republiky všechny své zahraniční partnery, aby zvážili možnost zaměření společné veřejné soutěže také na výzkum spojený s touto pandemií. Zatím se pozitivně vyslovilo sedm partnerů, mezi nimi je např. korejský KIAT či brazilská EMBRAPII,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Výsledky mezinárodní výzkumné spolupráce mají vysoký aplikační potenciál. Příkladem může být projekt „Nové metody pro optimalizaci energetické náročnosti a škálovatelnosti ultraširokopásmových lokalizačních systémů”. Ten přinesl výrazné zlepšení pro realizaci konceptu Průmysl 4.0, kde je třeba strojům dát jak přesné zadání, tak i kvalitní informace, aby mohly samy fungovat. Řešení projektu umožnilo pracovat v prostorách o ploše až 10 000 m2 a monitorovat na 1000 různých zařízení při snížení spotřeby energie až o 60 % oproti současné generaci. Dalším zajímavým projektem je “Honeypot jako služba”, v rámci něhož probíhal výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Konkrétně byl vytvořen veřejný honeypot, na který je možné přesměrovat útoky z koncových zařízení a tím zvýšit bezpečnost občanů.

„Spolupráce se zahraničními partnery má pro český výzkum obrovský potenciál a je pro naši zemi jedním z klíčů pro konkurenceschopnost. Jsem velmi rád, že se již několik let daří nalézt vždy rychle konsensus o podmínkách a zaměření výzev s našimi zahraničními partnery. Doufám, že i tato veřejná soutěž přinese další zajímavé projekty, které propojí výzkumné kapacity z našich zemí a pomohou urychlit řešení napříč všemi oblastmi, na něž má současná epidemie dopad,“ dodal Petr Konvalinka.

Více informací o veřejné soutěži naleznete na webových stránkách TA ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme