Otevřená výzva pro podporu mladých inovátorů zaměřených na energetickou problematiku

Díky projektu Danube Energy+ vznikla platforma Power Alliance na podporu nových technologických startupů s otevřeným vstupem na zahraniční trhy.

V projektu financovaném Evropskou Unií prostřednictvím Interreg – Danube Transnational Programe je zapojeno celkem 9 zemí makro-regionu Dunaj. Samotný projekt byl zahájen v srpnu 2018 s termínem ukončení 2021.  Po zahájení řešení projektu se zformovalo regionální sdružení Power Alliance, které mapuje potenciál mladých inovátorů zejména v Pardubickém kraji.  Program Danube Energy+ má za cíl nejen vyhledávat, ale též motivovat a vzdělávat začínající startupy zaměřené především na současnou energetickou problematiku.

V současné chvíli probíhá klíčová otevřená výzva pro uchazeče vzdělávacího balíčku Danube Energy+ Tool.

Nástroj Danube Energy+ Tool je speciálně navržený vzdělávací program pro mladé, začínající podnikatele, který je zaměřen na zrychlování inovačního potenciálu v energetickém sektoru makroregionu Dunaj a zároveň podporuje mladé lidi s podnikatelským duchem při vytváření svých podnikatelských nápadů v dané oblasti.

Termín pro přihlášení mladých inovátorů do programu Danube Energy+ Tool je stanoven do 13. března 2020.

Způsobilý uchazeč musí být mladší 35 let a musí pocházet z jedné z partnerských zemí Danube Energy+, jak je uvedeno na mapě níže.

Bližší informace naleznete na webu DanubeEnergyOpenCall.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme