Otevření maďarského národního polygonu pro testování automobilových technologií

Dne 20. 5. 2019 předseda maďarské vlády Viktor Orbán slavnostně otevřel první fázi maďarského národního polygonu pro testování automobilových technologií tzv. „Zalazone“. V první fázi byly otevřeny základy tzv. „smart city“ sekce, ve které by se měl testovat provoz technologií autonomního řízení v městské zástavbě, včetně např. reakcí autonomních vozidel na přecházející chodce či samostatného parkování.Dále byly otevřeny různé druhy testovacích drah, na kterých by mělo být možné vyzkoušet např. technologie jízdy ve skupině „platooning“ či reakce autonomních vozidel na pohyblivé nebo statické překážky. Dráhy byly vybudovány tak, aby bylo možné technologie testovat při různých rychlostech a typu jízdy (rovná dráha versus zatáčky). Okruh by měl být vybaven technologií 5G. Cílem je vybudovat z testovacího polygonu velký technologický hub – na rozvoji polygonu se podílí mj. i celá řada maďarských vědeckovýzkumných institucí. Celý projekt, na který maďarská vláda přispěla částkou 45 mld. HUF (cca 3,6 mld. Kč), by měl být dokončen v roce 2020. 

Testování by se nemělo omezovat na území polygonu, ale zahrnuje i část maďarské silniční sítě, včetně nově budované rychlostní komunikace M76. V budoucnu se počítá i s rozšířením testování do Slovinska a Rakouska.

Velvyslanectví ČR v Budapešti je se zástupci testovacího okruhu v přímém kontaktu (velvyslanec navštívil okruh dokonce ještě před jeho oficiálním otevřením) a je připraveno zprostředkovat návštěvu českých firem či vědeckovýzkumných institucí zabývajících se automobilovými technologiemi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme