Označení produktu ekologického zemědělství už nemusí spotřebiteli v USA stačit

Označení výrobku jako produkt ekologického zemědělství může být z marketingového pohledu výhodou. Mezi USA a Evropskou unií je navíc v platnosti dohoda o vzájemném uznávání označení takových produktů.

Produkt certifikovaný v ČR jako „bio“ tak může být obdobně označen v USA bez nutnosti dodatečných dokazování.

Ilustrační fotografie

Nedávný průzkum společnosti Hartman Group mezi americkými spotřebiteli ale ukázal, že označení bio-produktu nemusí nutně znamenat dostatečný argument, aby se pro něj spotřebitelé rozhodli. Někteří nakupující totiž hledají další benefity a záruky nad rámec bio.

Téměř 80 % respondentů souhlasilo s tezí, aby certifikace ekologického zemědělství měla přísnější požadavky na dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Navíc 78 % dotázaných uvedlo, že by v certifikaci měl být zahrnut i komponent na lepší sociální podmínky pro pracovníky v takovém režimu zemědělské produkce.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Průzkum dále ukázal, že slabinou vyšších prodejů bioproduktů je jejich cena. Více než polovina respondentů je toho názoru, že ekologické zemědělství je „záminkou“ k účtování vyšších cen.

Spotřebitelé dále očekávají, že výrobci budou stupňovat své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Mají pocit, že jako jednotlivci toho například se změnou klimatu moc nezmohou, a tak očekávají, že korporace a výrobci budou těmi, kdo na změnu klimatu zareagují a budou uvádět na trh vyhovující výrobky.

Přes 76 % dotázaných uvedlo, že podporují zvýšení aktivit směrem k obnově zdraví půdy a zvýšení biologické rozmanitosti. Takové komponenty ale v aktuální certifikaci ekologického zemědělství nejsou zakotveny v takové míře, jakou někteří spotřebitelé hledají.

Průzkum samozřejmě již neodpovídá na otázku, jestli by spotřebitelé byli ochotni platit odpovídající cenu, ale pro výrobce a obchodníky je to rozhodně otázka k zamyšlení.

Segment produktů ekologického zemědělství je v USA stále na vzestupu a aktuálně zaujímá přes 6 % z celkových prodejů – podle posledního odhadu na úrovni 52 mld. USD. Nejvyšší prodeje v této kategorii jsou v oblasti ovoce a zeleniny, mléčných produktů, masných produktů a nápojů (na bázi ovoce a zeleniny).

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D.C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme