Pád ropy ustálo Mexiko dobře

Bez velké inflace i bez přílišného oslabení pesa zvládlo Mexiko zlevnění ropy. Skoro polovinu mexického vývozu už totiž zajišťuje zpracovatelský průmysl. Mexiko patří navíc k nejotevřenějším ekonomikám světa. Pro Česko je nejdůležitějším exportním cílem v Latinské Americe.Mexiko už zdaleka nepředstavuje málo rozvinutou zemědělskou ekonomiku. I když takové oblasti tu lze stále najít, především střed země se úrovní průmyslového rozvoje může srovnávat s některými evropskými státy. Obdobně jako ostatní latinskoamerické země i Mexiko ovšem v poslední době ovlivňuje řada faktorů brzdících růst hospodářství. Podle odhadů v minulém roce se HDP zvýšil o 1,7 až 2,5 procenta, výhled na letošní rok je ve výši 2,6 procenta.

V první řadě se projevilo snížení cen surovin, Mexika se dotýká především zlevnění ropy. V praxi to znamená, že nižší příjmy státního rozpočtu si vynucují omezovat výdaje. Jde například o snížení režie vládních úřadů a s tím spojené propouštění zaměstnanců nebo pozastavení některých projektů v oblasti infrastruktury. Oproti jiným latinskoamerickým zemím má ale Mexiko jistou výhodu. Zhruba polovina vývozu jsou výrobky zpracovatelského průmyslu směřující především do USA. Výpadek příjmů z ropy byl téměř kompenzován zlepšeným výběrem daní.

Přes 50 dohod o volném obchodu

Snižování cen energií a surovin a znehodnocování kurzu mexického pesa nevyvíjelo tlak na inflaci. Loni dosáhla pouze 2,13 procenta, což je výrazně pod cílem centrální banky, která mířila k úrovni tří procent. Je to rozdíl oproti jihoamerickým zemím, kde měly tyto faktory opačný efekt.

Výhodou mexického hospodářství je i jeho otevřenost. Má podepsáno 52 dohod o volném obchodu, ať už s uskupeními zemí, nebo s jednotlivými státy. Naposledy byla podepsaná na začátku února dohoda TPP o transpacifické spolupráci. Mezi nejdůležitější patří také Dohoda o volném obchodu se Severní Amerikou (NAFTA) a dohoda o hospodářském partnerství s evropským společenstvím. I přes jistá rizika tak evropští vývozci a investoři v současné době nemají obavy z vývoje mexické ekonomiky. Podle agentur Moody’s a Fitch má Mexiko rating A3 a BBB+.

Velká část českých výrobků se do Mexika dostává přes třetí země.

Mexiko tak má stále důležitější postavení nejen v rámci regionu, ale také globálně. Díky členství v různých uskupeních a řadě dohod o volném obchodu může být vstupní branou jak do zemí Severní, tak i států Střední a Jižní Ameriky a v neposlední řadě i do Karibské oblasti.

Podle mexické statistiky je export skoro dvakrát větší

Graf MexikoMexiko je nejdůležitějším obchodním partnerem v Latinské Americe také pro Českou republiku. Loni byl podíl této destinace na celkovém vývozu do Latinské Ameriky více než 47 procent. V absolutních hodnotách to představuje 662 milionů dolarů.

Pro srovnání druhý největší partner České republiky v Latinské Americe – Brazílie – se podílela necelými 19 procenty, tedy asi 266 miliony dolarů. Pokud se podíváme do jiných částí světa, pak například vývozy do Indie byly za 545 milionů a do Vietnamu jen za 97 milionů dolarů.

Podle mexických statistik, které používají jinou metodiku (podle země původu zboží), bylo loni dovezeno z Česka do Mexika zboží dokonce za 1,16 miliardy dolarů. To ukazuje, že velká část českých výrobků se do Mexika dostává přes třetí země.

Ač v exportu převažují výrobky automobilového průmyslu, zvyšuje se podíl i z jiných sektorů. Jsou to energetika, zbrojní průmysl, dále jde o hygienické výrobky nebo umělá střeva z tvrzených bílkovin. V rámci 28 zemí EU je Česká republika v tabulce exportu do Mexika na osmém místě po Německu, Itálii, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Velké Británii a Irsku.

České firmy oslovily i Cancún a Tijuanu

Zastupitelský úřad ČR v Mexiku se snaží prezentovat české firmy také mimo hlavní město, a to především ve spolupráci s honorárními konzuly. V minulém roce se uskutečnily prezentace českých firem v Cancúnu a v Tijuaně, na podzim letošního roku se připravuje obdobná akce ve státech Campeche a Tabasco.

Výpadek příjmů z ropy byl kompenzován zlepšeným výběrem daní.

Důležitá je i účast českých firem na výstavách a veletrzích. Řada účastníků z minulých let může potvrdit užitečnost osobní prezentace. Dnes s pomocí místního zástupce do Mexika buď už úspěšně vyvážejí,anebo své investice zvažují. Kancelář CzechTrade sama nebo ve spolupráci se zastupitelským úřadem v Mexiku v letošním roce zorganizovala nebo připravuje účasti na výstavě ropného průmyslu PECOM, stavebním veletrhu CIHAC a veletrhu životního prostředí The Green Expo. České firmy mají možnost využít prostor velvyslanectví pro své prezentace, kdy zastupitelský úřad a kancelář CzechTrade pomohou pozvat případné obchodní partnery.

Mexické peso oslabilo nejméně

Zbrzdění hospodářství mělo dopad v podobě znehodnocování latinskoamerických měn. Za 11 měsíců loňského roku se nejvíce propadl brazilský real, celkem o 41 procent. Následovalo kolumbijské peso s poklesem o 37 procent, mexické peso oslabilo o zhruba 19 procent a chilské peso o skoro 15 procent. Peruánský sol si pohoršil o 12 procent. Z dlouhodobějšího hlediska (od roku 2013) ztratila nejméně právě mexická měna.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Eva Tadlíková, tajemnice pro ekonomické a obchodní záležitosti, Petra Krejčová, diplomatka pro Střední Ameriku, Velvyslanectví ČR v Mexiku.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme