Pákistán změnil podmínky dovozu jídla

Pákistánská vláda upravila svou dovozní politiku pro jídlo a potravinářské produkty. Nová politika klade vysoké nároky na označování zboží v lokálním jazyce a také zavádí povinnost certifikace halal.

Upravená politika by měla vstoupit v platnost od 1. července 2019.

Jednou z hlavních úprav, kterou provedlo ministerstvo pro obchod a textil, je povinnost informovat spotřebitele o složení produktu, nutričních hodnotách a způsobech použití jak v angličtině, tak v urdštině. Tyto informace ovšem musí být uvedeny přímo na originálním obalu výrobku, není možné pouze přelepit stávající obal nálepkou s těmito informacemi. Na originálním obale také musí být uvedeno logo certifikační instituce Halal.

Tato podmínka je zcela nová, doposud bylo běžné, že se výrobky označovaly pouze v anglickém jazyce, který je taktéž úředním jazykem země. Taktéž povinnost uvádět informace na originálním obalu nebyla doposud vyžadována, firmy běžně připravovaly pro Pákistán pouze nálepku s lokalizací.

Druhá změna se týká certifikace Halal. Zboží dovážené do Pákistánu musí být doručeno spolu s dokumenty o certifikaci Halal a zároveň je stanoveno, že tato certifikace musí být provedena organizací akreditovanou u Halal Accreditation Forum nebo Standards Metrology Institute for Islamic Countries. Taktéž certifikace Halal je zcela novou záležitostí, doposud nebyla certifikace vyžadována.

Úprava by měla začít platit od 1. července 2019. Je ovšem nutné podotknout, že úpravy nařízení jsou v Pákistánu velmi časté, a proto je možné, že tato úprava bude do nabytí účinnosti ještě upravena.

Pákistán je islámskou zemí a klade na islámské tradice vysoký důraz. Zejména nová vláda premiéra Imrana Chána podporuje islámské tradice. Z ekonomického hlediska je Pákistán závislý na dovozu zboží ze zahraničí a dlouhodobě dosahuje negativní obchodní bilance. V případě potravin a jídla je situace jiná, zde je poměr dovozů a vývozů téměř vyrovnaný a výraznější rozdíl je pouze u tuků a olejů, u kterých je Pákistán přímo závislý na zahraničních dovozech.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Islámábádu (Pákistán). Autor: Michal Bobek, ekonomický rada.

• Teritorium: Asie | Pákistán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl | Služby

Doporučujeme