Pamětní medaile vykročily z Česka do světoznámé opery La Scala

Pamětní ražba patří ke stále oblíbenějším suvenýrům, které si s sebou odvážejí návštěvníci turisticky atraktivních míst. K nejvýznamnějším tuzemským podnikům působícím v této oblasti patří společnost CMQC – Oficiální pamětní ražba, kterou v roce 2005 založili podnikatelé David Mička a Stanislav Walový.

Společnost CMQC – Oficiální pamětní ražba po první prestižní zakázce jedná o dodávce pamětních ražeb také pro světovou výstavu Expo 2015 v Miláně. Zástupci agentury CzechTrade tak firmě umožnili rozšířit její exportní záběr.„Uvědomili si, že řada míst České republiky je pro tyto numismatické dárkové a upomínkové předměty jako stvořená. A to nejen Praha. Svou historií a turistickou atraktivností si o to naše vlast přímo říká. A tím to začalo,“ vysvětluje Alessio Scarano ze společnosti CMQC – Oficiální pamětní ražba.

CMQC-pamětní mince (Foto: Michael Tomeš, E15)Pak začali oba majitelé plánovat, jak pamětní ražbu, která patřila k oblíbeným suvenýrům v zahraničí, aplikovat na českém území. A jak dostat pamětní ražby k návštěvníkům pamětihodností.

„Začalo se navrhovat a razit pro restaurace. Mezi prvními klienty byly pražské podniky Černý slon a U labutí, kde jsme se s majiteli podniků přesvědčili, že hosté na medaili reagují velmi vstřícně. Zprvu je dostávali jako pozornost podniku za zvýšenou útratu,“ pokračuje Alessio Scarano.

Nadšené reakce většiny obdarovaných zákazníků restaurací přiměly podnikatele pokračovat v projektu. „Řešili jsme, jak a kde pamětní medaile prodávat. Na mysl přišlo, že jednodušší a daleko rentabilnější, v porovnání s prodejem přes pult, bude prodejní automat,“ popisuje Alessio Scarano.

Sázka na automat

Alessio Scarano, pamětní mince (Foto: Michael Tomeš, E15)V roce 2006 společnost expandovala do prestižních, turisty hojně navštěvovaných míst. Jednalo se zejména o Pražský hrad, zámek Zbiroh, zámek Lány a vyhlášené staropražské hospody jako U Pinkasů či U Fleků.

„Mincovní automat totiž sám sebe velmi dobře prezentuje. Je zajímavým dekoračním a vysoce účinným propagačním prvkem. Turisté si do svých domovů odvážejí trvalou památku naší krásné vlasti a samozřejmě i dotyčného podniku,“ vysvětluje Alessio Scarano princip podnikání firmy.

Za dobu svého působení již společnost vytvořila stovky vzorů. „Ražba se vztahuje vždy ke konkrétnímu místu, kde je prodávána, a v některých lokalitách máme i více motivů. K dnešnímu dni jsme vytvořili něco kolem 490 takových pamětních ražeb“ vysvětluje Alessio Scarano.

Pamětní ražby jsou raženy v mosazi, v bílé mosazi nebo ve staromosazi. „Nejvíce se líbí pamětní ražba, kde je na jedné straně vyobrazena pamětihodnost, detailně vykreslená stavba s uvedením místa, názvu objektu a s letopočtem, a na straně druhé pak erb města nebo šlechtického rodu,“ popisuje Alessio Scarano.

I v tradičním oboru, jako je ražba, je však prostor pro inovace. Jde zejména o vkládání či zasazování některých prvků z jiných materiálů do medailí nebo dobarvování vybraných detailů ražby. Tyto postupy se ovšem využívají spíše u ražby z dražších materiálů. Kromě pamětních mincí firma vyrobila také šest desítek medailí na zakázku k různým příležitostem, výročím nebo jako propagační předměty.

Typickým zákazníkem společnosti jsou turisté, ať už zahraniční nebo tuzemští, početnou skupinou jsou děti a podstatnou složku tvoří i sběratelé. Díky zvyšující se poptávce se prodejní cenu mincí podařilo dostat na 50 Kč či 2 eura za kus.

Jako u každého druhu podnikání je také u pamětních ražeb důležitá propagace. Zatímco zpočátku oslovovala společnost potenciální zákazníky sama a seznamovala je se svojí nabídkou, po čase se o jejích výrobcích dozvěděli i jinde a v současnosti se již zákazníci na firmu sami obracejí s návrhy na pamětní ražby.

Nemůžeme používat slovo mince

Zajímavostí je, že samotná firma příliš neužívá termín pamětní mince. „Pod slovním spojením ´pamětní mince´ si běžný občan nejlépe vybaví právě náš produkt, avšak s ohledem na zákon o ČNB není možné slovo ´mince´ používat, pokud nejde o platidlo národní či zahraniční měny, nebo pokud například tato mince není uznána ČNB jako plnohodnotné platidlo s danou nominální hodnotou,“ upozorňuje Alessio Scarano.

Podle jeho slov existují pamětní mince, na kterých je vyražena nominální hodnota a s tou pak lze platit při běžném obchodním styku. Slovo „mince“ proto nemůže být používáno samostatně nebo ve spojení s dalšími výrazy. „I když se naše pamětní ražba ani ´netváří´ jako platidlo, nejde o napodobeninu některé z měn a je zřejmé, že jde skutečně jen o upomínkový předmět,“ uzavírá  Alessio Scarano.


Od Slovenska po Španělsko

CMQC - pamětní mince (Foto: Michael Tomeš, E15)Po úspěšném rozjezdu doma začala společnost rozšiřovat svůj trh také do zahraničí. Tamní zákazníci dnes odebírají zhruba desetinu z celkové produkce pamětních ražeb. Mezi nejvýznamnější trhy patří Slovensko, Polsko a Španělsko, mince z České republiky se prodávají například i ve Francii.

Dalším perspektivním trhem se pro podnik může stát Itálie, kam pronikl v loňském roce. Došlo k tomu především díky spolupráci s agenturou CzechTrade, která se začala rozvíjet v roce 2013. Zástupci kanceláře CzechTrade v Miláně kontaktovali několik potenciálních odběratelů, jednání se nakonec podařilo dotáhnout do konce s prestižní milánskou operou La Scala.

K úspěchu napomohla i pružnost českého dodavatele, který na zkoušku nabídl dodání prvních ražeb zdarma. „První upomínková mince nese logo divadla La Scala a na druhé straně reliéf budovy divadla, druhá ražba připomíná slavnou operní pěvkyni Marii Callas,“ popisuje Ivana Třosková, vedoucí zahraničního zastoupení CzechTrade v Miláně.

Obě ražby byly dány do prodeje v Shopu La Scala v červnu loňského roku. Na konci loňského léta se začala prodávat i pamětní magnetická upomínková ražba, jejíž vytvoření si italská strana vyžádala.

I když je spolupráce s La Scalou teprve na začátku, věří český výrobce, že se mu díky spolupráci s CzechTrade podaří proniknout na italský trh a dostat se do povědomí zákazníků všech regionů. „Tento trh má velký potenciál a vnímáme ho jako velice zajímavý i z pohledu našich současných konečných zákazníků a sběratelů,“ plánuje Alessio Scarano.

CzechTrade otevřel dveře

V čem oceňuje pomoc odborníků z CzechTrade nejvíce? „Znají tamní kulturu a mentalitu lidí, znají specifika a povahu italského trhu. Jsou nám nápomocni především při osobní komunikaci s obchodními partnery, neboť zejména v italském prostředí považujeme osobní kontakt za velice důležitý,“ vysvětluje Alessio Scarano.

K výhodám spolupráce patří to, že CzechTrade otevře firmě dveře k lidem a institucím, k nimž by se české firmě jinak nepodařilo proniknout. Další prestižní zakázkou, o níž nyní česká firma v Itálii jedná, je vytvoření pamětní medaile pro českou expozici na výstavě Expo Milán 2015. 

„Generální komisař Jiří František Potužník byl myšlenkou nadšen a po společném zvažování možností bylo využití pamětní medaile v rámci Světové výstavy navrhnuto i některým dalším účastníkům Expa, jako je Slovensko, Rakousko, Maďarsko nebo Slovinsko,“ konstatuje Ivana Třosková.

Jednání v současné době stále probíhají. „S ohledem na květnové zahájení výstavy Expo 2015 bychom ke konečné dohodě měli dojít v průběhu března,“ uzavírá Alessio Scarano.

Dalibor Dostál

Doporučujeme