Panama jako centrum exportu LNG ve Střední Americe a Karibiku

Panama chce využít svou strategickou geografickou polohu a stát se hlavním místem reexportu zkapalněného zemního plynu.

O plánu vybudovat z Panamy hlavní uzel reexportu zkapalněného zemního plynu do zemí Střední Ameriky a Karibiku informoval Jorge Rivera. Panamský ministr energetiky to sdělil na setkání mezinárodních odborníků na zelenou energii, Americas Gas a Power Summit. Ministr však požaduje aktualizovaný regulační rámec, který podpoří plán Panamy. 

Rivera také zdůraznil potřebu uvažovat o Panamě jako o komplexním energetickém centru, tedy nejen pro zemní plyn, ale také pro kapalná paliva, „tankování“ a elektrickou energii.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: América Economía

• Teritorium: Panama

Doporučujeme