Panama splnila své finanční závazky

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: Portafolio


  • Země: MX – Mexiko, PA – Panama (vč. volné zóny)
  • Datum zveřejnění: 09.04.2019

 

Země postupně zvýšila efektivitu plateb dodavatelům, což se odrazilo ve zvýšení dynamiky plateb ve fiskálním období. Pro rok 2018 činila tato částka 9 252 milionů dolarů, což je o 471 milionů dolarů více než v roce 2017.
Transparentní a odpovědné řízení veřejných financí prováděné touto vládou je tím, co umožnilo realizovat velké množství veřejných investic a přitom zachovat základy pro následující vládu, aby mohla nadále pokračovat v projektech. Panamský stát byl dokonce mezinárodně uznán za odpovědné řízení veřejných financí. Stejně tak jsou kandidáti na všechna populární volební místa vyzváni k tomu, aby prováděli kampaně na vysoké úrovni, aniž by museli voliče dezinformovat.

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Panama | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme