Panama tamější ekonomiku povzbudí vytvořením veřejně-soukromých asociací

Jedná se o kontrakt mezi veřejným a soukromým sektorem, které se podílejí na financování, vytváří a propůjčují služby. Předpokládá se, že takové schéma se bude aplikovat v energetických, dopravních, telekomunikačních a jiných projektech, které byly prioritou pouze vlády. APP by tak měly zapojit nejen kapitál zahraniční, ale také lokální, a tím ještě více podnítit tamější ekonomiku. 
V tradičním schématu stát financuje projekt v závislosti na rozpočtu, avšak model APP, privátní sektor financuje projekt a zdroj budoucích příjmů mu zaručuje několikaroční smlouva na poskytování služeb státu. Dále na rozdíl od tradičního schématu chod celého projektu bude zajišťovat soukromý sektor; standardy kvality a ceny poskytovaných služeb budou předem definovany ve smlouvě.
Tento model je také mimo jiné podporován Meziamerickou rozvojovou bankou BID (Banco Interamericano de Desarrollo), která v něm vidí velmi efektivní nástroj regionálního rozvoje.


  • Země: MX – Mexiko, PA – Panama (vč. volné zóny)
  • Datum zveřejnění: 12.06.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Siglo

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Panama | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme