Panamský program na instalaci solárních panelů

Ročně Panama do zelené energie investuje přibližně mezi 140 až 253 milióny dolarů a programem Termosolar Panamá by se měly ušetřit tři milióny dolarů, které by jinak byly vynaloženy za fosilní paliva. Podle Národního energetického plánu by do roku 2050 mělo 77 % veškeré vyprodukované energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Doposud více než polovina veškeré spotřebované energie pocházela z hydroelektráren, nicméně více než 30 % měly na starosti tepelné elektrárny.


  • Země: MX – Mexiko, PA – Panama (vč. volné zóny)
  • Datum zveřejnění: 20.06.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: Panamá América

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Panama | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme