Panamský průplav dosáhl rekordních ročních zisků za celé období svého fungování

Celosvětový výnos byl stěží ovlivněn obchodním sporem mezi Spojenými státy a Čínou, kteří jsou dva hlavní uživatelé průplavu.

Úřad Panamského průplavu předložil svou roční účetní závěrku, která představuje nejlepší výsledek za více než sto let své historie. V posledním fiskálním roce příjmy Panamského průplavu představovaly  3,365 milionů dolarů, což je o 3,9 % více, než se očekávalo. Dosáhl tak nejvyšší úrovně od otevření silnice v roce 1914.
V předchozím roce byly celkové příjmy 3,172 milióny USD, z toho 2 970 představovalo mýtné a tranzitní služby. Největším zdrojem příjmu byly kontejnerové lodě (1195,7 miliónů USD), ačkoliv v porovnání s předchozím obdobím počet plavidel převazující zemní plyn a zkapalněný plyn vzrostl o 32,5 %. Hlavní příjmy Panamského průplavunepředstavuje jen mýtné, ale i výroba pitné vody a elektřiny. V letošním roce, druhý nejsušší za posledních sedmdesát let, bylo přepravených kanálem rekordních 450,7 miliónů tun nákladu, což je o 6,2 % více než v předchozím roce. Za výrazným nátůstem příjmů a tonáže stojí rozšíření průplavu (2016), které umožnilo proplutí plavidel s nákladem až 15 000 kontejnerů, což představuje trojnásobek předchozí kapacity.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: América Economía 

• Teritorium: Mexiko

Doporučujeme