Panamský zahraniční obchod příští rok poroste o 4,3 %

Očekává se, že mezinárodní obchod Panamy poroste o 4,3 % i přesto, že zbytek Latinské Ameriky a Karibiku zaznamená pokles.

Podle zprávy Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik v Panamě se předpokládá zvýšení hodnoty vývozu zboží o 4,3 %, což je dáno expanzí vyváženého objemu produktů, jako jsou banány, vodní melouny, káva, dřevo, kožešin, kůže a oblečení.                                               

Podle regionální agentury Organizace spojených národů se pro rok 2019 předpokládá pokles hodnoty regionálního vývozu zboží o 2 % a dovozů o -3 %. Mezi faktory, které tento pokles zapříčiňují, patří zvýšení obchodního napětí, nižší světová poptávka, rostoucí náhrada dovozů za národní produkci v některých ekonomikách, nižší podíl čínské produkce určené na vývoz, pokles globálních hodnotových řetězců a vznik nových technologií, které mimo jiné ovlivňují samotnou povahu obchodu. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: América Economía

• Teritorium: Mexiko

Doporučujeme