Pandemie nejvíc dopadla na rodinné firmy. Čelí horším následkům, než očekávaly

S nejhoršími následky pandemie covid – 19 se potýkaly rodinné firmy a podniky v ubytovacích službách a gastronomii. Nejnižší ztráty naopak počítají společnosti v energetickém průmyslu, telekomunikacích a IT.

Vyplývá to z aktuálního globálního průzkumu Global Risk Landscape poradenské společnosti BDO, který se uskutečnil mezi 500 firmami. Podniky nejčastěji bojovaly s nízkou spokojeností zaměstnanců nebo s chybějícími digitálními nástroji pro obchodování i pro práci na dálku.

Podnikání během pandemie covid-19

Nejvíce trpěly rodinné firmy

Data z průzkumu ukazují, že s nejhoršími následky pandemie se obecně potýkaly rodinné společnosti. Šest z deseti zástupců rodinného byznysu uvedlo, že dopady pandemie byly horší, než očekávali.

Restrikce se výrazně dotkly restauračních zařízení a ubytovacích služeb. Jejich dopady hodnotí jako horší než předpokládané polovina firem. Podle expertů může za výraznější dopady krize také přístup firem ke globálním rizikům.

„Pro více než polovinu podniků, které kvůli zvýšené nejistotě a riziku vyčkávaly s reakcí, byly důsledky výrazně horší, než na jejím začátku odhadovaly. Firmy, které nastalou situaci vzaly jako příležitost a adaptovaly se na ni, hodnotí dopady krize v 53 procentech případů jako méně vážné, než očekávaly. Byly to faktory jako agilní přístup, flexibilní procesy a otevřená a efektivní komunikace. Ty umožnily společnostem zariskovat v nejisté situaci a uspět,“ říká ředitel Risk Advisory z poradenské společnosti BDO Stanislav Klika.

Podle Kliky to dokazují mnohé výrobní společnosti, které flexibilně přeorientovaly svou výrobu na ochranné prostředky a lékařské vybavení, což jim pomohlo zaplatit dividendy.

Rodinné firmy krizi zvládly a mají chuť investovat

Pandemie přispěla k urychlení digitalizace

Nutnost přizpůsobit se koronavirovým opatřením přinesla do firem urychlení digitalizace nebo změnu firemní kultury tak, aby byla uzpůsobena práci na dálku. Více než třetina firem uvedla, že jim pandemie pomohla urychlit proces digitalizace. Čtvrtina společností upravila firemní procesy, aby odpovídaly práci z domova.

„Mnohé změny v podnicích se v uplynulém roce staly nutností k samotnému přežití. Dohromady 88 procent respondentů v průzkumu uvedlo, že spokojenost zaměstnanců a adekvátní digitální nástroje pro práci na dálku pro ně představovaly největší výzvu při zajištění chodu firmy během pandemie,“ upozorňuje Klika.

Společnosti i v Česku tyto změny dále rozvíjejí, například stále častěji umožňují zaměstnancům pracovat určitý počet dní z domova, nebo k meetingům více využívají videokonference. „Pandemie covid – 19 obecně dotlačila mnoho firem k urychlení digitální transformace a automatizace procesů,“ doplňuje zástupce společnosti BDO. 

Vítězí ti, kteří se nebojí riskovat

Pandemie otevřela také téma spokojenosti zaměstnanců v práci. Podle průzkumu představuje pohoda a spokojenost pracovníků nejzásadnější výzvu asi pro 45 procent firem.

„Průzkum nám ukázal, že vítězem se může stát každý, kdo pečuje nejen o své lidi, ale i svoje partnery a širší veřejnost. Získaná loajalita mu totiž pomůže přestát nejrůznější krize,“ myslí si Stanislav Klika.

„Hlavním poselstvím letošního průzkumu ale je, že společnosti, které se nebojí riskovat, si během pandemie vedly mnohem lépe. Tyto společnosti totiž nebyly paralyzované v důsledku nejistoty a dokázaly přijímat zásadní rozhodnutí i pod extrémním tlakem,“ dodává.

Redakčně upravená tisková zpráva BDO

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme