Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017

MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Českým statistickým úřadem a odbornými asociacemi a svazy vydává již po dvacáté první publikaci „Panorama zpracovatelského průmyslu ČR“.Publikace popisuje jednotlivá odvětví zpracovatelského průmyslu ČR, jejich vývoj, dosažené výsledky, a zároveň tak prezentuje výsledky průmyslových firem působících na území České republiky. Je solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti odvětví s možností predikovat další vývoj. Jedinečná je tím, že data za zpracovatelská odvětví uvádí až do oborové struktury a je tak velkým přínosem a významným zdrojem informací. Jiný takto podrobně strukturovaný materiál u nás neexistuje. Panorama zpracovatelského průmyslu ČR slouží široké odborné veřejnosti u nás i v zahraničí a zároveň umožňuje prezentovat úspěchy jednotlivých odvětví v mezinárodním měřítku.

Publikace je zpracována podle členění klasifikace činností CZ-NACE a klasifikace zahraničního obchodu s komoditami CZ-CPA. Má za cíl poskytnout čtenáři celkový pohled na aktuální situaci a úroveň odvětví i jejich oborů. Zachycuje vývoj v letech 2008 – 2017. Další statistické údaje o jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu, které nejsou uvedené v publikaci, lze nalézt v interaktivním prohlížeči ekonomických ukazatelů na webu ministerstva.

Ke stažení

 Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017 (6,7 MB)

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme