Papírny Aloisov získaly podporu na projekt ekologických tašek vyrobených z trávy

Nahradit neekologické igelitové tašky vysoce ekologickým produktem. To bylo cílem společnosti Papírna Aloisov při realizaci projektu na zavedení výroby travních tašek.

Díky inovovanému procesu výroby začala společnost využívat trávu z lokálních luk a spustila produkci travního papíru. Z něj pak vznikla travní taška, která je udržitelnou alternativou k neekologickým produktům. Dotace společnost čerpala z programu Nízkouhlíkové technologie v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt navázal na již realizovaný projekt „Papírové tašky“ z roku 2018. V rámci nového projektu byly pořízeny tři technologie včetně speciální technologie na zpracování trávy. Papírna Aloisov je jedinou společností, která vyrábí travní papír z recyklovaného papíru a příměsi trávy (sena) z lokálních luk, které jsou v okolí. Obvykle se totiž travní papír vyrábí s příměsí trávy granulované. „Díky projektu u nás došlo k rozšíření nabídky o vysoce ekologické produkty, které jsou schopny konkurovat i v mezinárodním měřítku. Ochrana životního prostředí a minimalizace odpadů jsou pro nás prioritami. Podařilo se nám provést skvělou inovaci původního produktu recyklované papírové tašky a věříme, že se nám povedou i další. Prostřednictvím projektu jsme si upevnili pozici na trhu a jsme schopni se více prosadit, pružněji reagovat na změny a nabídnout kvalitu,“ uvedla k úspěšně dokončenému projektu Zuzana Matušková, místopředsedkyně představenstva společnosti Papírna Aloisov.

Historie výroby papíru v Aloisově spadá až k roku 1881. Samotná Papírna Aloisov pod vedením rodiny Meleckých vyrábí papír od roku 2011. Při výrobě společnost používá výhradně metody šetrné k životnímu prostředí, a je proto vlastníkem certifikátů EKOLABEL, BLUE ANGEL, FSCC a dalších.

Už 830 podpořených nízkouhlíkových projektů

Papírna Aloisov čerpala dotační podporu z programu Nízkouhlíkové technologie v OP PIK. „Program Nízkouhlíkové technologie je určený k zavádění inovativních technologií v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dále pak k zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách, systémů řízení spotřeby energií, off grid systémů či technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě. Podpořil už 830 projektů za téměř 2 miliardy korun,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Agentura pro podnikání a inovace je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme