Papua Nová Guinea vyzývá k uznání své role v ochraně klimatu

Papua Nová Guinea nestojí v popředí světové zelené iniciativy, přesto se klimatická agenda pozvolna přesouvá i k jednacím stolům v této pacifické zemi.

A to i přes silně rozvíjející se ekonomiku, kterou růst, ale i ekologické výzvy, spojené s industrializací, teprve čekají. Zatímco hlavním hnacím motorem těchto iniciativ jsou stále aktivity OSN či Evropské unie, místní autority stále častěji začleňují environmentální témata v rámci svých politik.

Ilustrační fotografie

Papua Nová Guinea tak představuje zajímavou příležitost pro odvážné firmy (ale i akademiky) z oblasti energetiky, environmentální ochrany a změny klimatu.

Během zářijového setkání předsedy vlády Papuy Nové Guineje Jamese Marapeho s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži zdůraznily obě strany význam dopadu klimatických změn a dostupného financování pro země s významným zalesněním.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Premiér Marape vyzval země s větší uhlíkovou stopou, aby finančně podpořily Globální fond pro změnu klimatu, a uznaly Papuu Novou Guineu jako strategicky důležitou zásobárnu lesního porostu v Tichém oceánu, která přispívá k absorpci uhlíku. Francie podpořila Papuu Novou Guineu, která stojí v čele takzvaných lesních národů (Forest Nations), a vyzvala ostatní země G20, s nimiž má Papua Nová Guinea silné bilaterální vztahy, aby pokročily v ochraně lesních zdrojů.

Týden evropské zelené diplomacie

Motorem zelených aktivit na Papui Nové Guineji jsou i akce realizované Českou republikou prostřednictvím Delegace Evropské unie v Port Moresby. Evropská unie ve spolupráci s místními partnery vyhlásila od 2. října Týden zelené diplomacie EU. Mezi různé aktivity patřily školní exkurze v přírodním parku, úklid mořského dna potápěči v Loloatě, workshop včetně zapojení místních komunit, úklid pláže a šíření povědomí o „zelené agendě“ v místní škole.

Dalším příkladem je nedávno uskutečněný Projekt Agendy 2030 (zaměřený na udržitelné zemědělství), který ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze realizovalo Velvyslanectví České republiky v Kuala Lumpur.

Ilustrační fotografie

Kakaové školky

Příkladem projektu pro zajištění dlouhodobé produktivity a potravinové soběstačnosti je vývoj účinného systému pěstování kakaa za podpory programu EU STREIT PNG, kdy byly poskytnuty kakaové školky. EU také poskytla školení o efektivním řízení těchto školek. Příjemcem podpory je odlehlá vesnice Hambini, domov pro více než 9000 venkovských lidí. Bez zajímavosti není ani česká stopa, jelikož zástupce vedoucího tohoto prestižního programu je český výzkumník z České zemědělské univerzity v Praze Pavel Burian.

Takovéto projekty pak představují možnost zapojení českých subjektů, ať již v podobě neinvestičních projektů v podobě školení a tvorby kapacit, anebo prostřednictvím dodávek technologií jako subdodavatelé vybraných projektů.

Příležitosti v energetice

Mezi produkty s významným exportním potenciálem patří dále technologie spojené s výrobou elektřiny z vodních zdrojů, kterých má Papua Nová Guinea dostatek, zatímco hydroelektráren nikoli. Potenciál se dále exponenciálně rozšiřuje i na navazující infastruktury, včetně bateriových uložišť, energetických sítí, kontrolních systémů, software atd. Samostatnou kapitolou exportních příležitostí jsou generátory a menší nezávislé energetické jednotky.  Možností se naskýtá mnoho.

Dalším odvětvím s významným potenciálem spolupráce mezi Českem a Papuou Novou Guinejí je ochrana biodiverzity. Nejlepším příkladem již existující a úspěšné spolupráce, je výzkumné středisko Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které je již mnoho let vedeno profesorem Novotným z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky, a které představuje úspěšný příklad spolupráce při ochraně biodiverzity.

Ilustrační fotografie

Klíčové téma – ochrana lesů

Mezi priority země v rámci klimatické agendy patří podpora ochrany lesů a opětovného zalesňování, které zdůrazňuje premiér James Marape. Příležitost pro výměnu zkušeností představuje avizovaný závazek papuánské vlády vyčlenit až 30 % svých lesů k ochraně životního prostředí. Vhodnou platformou pro další posun v této agendě přinese pravděpodobně již nadcházející setkání světových lídrů během klimatického summitu COP25 ve Spojených arabských emirátech. I tento krok opětovně potvrzuje, že jakkoli před Papuou stojí ještě dlouhá a náročná cesta k začlenění zelené agendy do běžného života Papuánců a místního průmyslu, proaktivní přístup země k udržitelnosti životního prostředí a jeho roli v oblasti klimatu je na vzestupu. A Česko může být u toho.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuala Lumpuru (Malajsie). Autor: Milan Dostál, obchodní rada.

Doporučujeme