Paraguayský výrobní systém „maquillas“ alternativou pro české firmy

Aby přitáhla zahraniční investory, využívá Paraguay k výrobě zboží systém „maquillas“. Ten je pro zahraniční firmy finančně výhodný hned z více důvodů, neboť kromě nízkých daní lze počítat i s nízkou cenou práce. Maquillas je vhodnou alternativou hlavně pro ty české firmy, které v regionu vyrábí a prodávají zboží nenáročné na nejmodernější technologické postupy.

„Maquillas“ je výrobní systém, kde společnosti se sídlem v Paraguayi na základě smlouvy se zahraniční společností vyrábějí či provádějí servis zboží (úplně nebo částečně). Takto vyrobené zboží nesmí zůstat v zemi, je určeno k exportu. Systém, který byl původně zaveden v Mexiku za účelem využití levné pracovní síly v automobilovém průmyslu, byl v Paraguayi vytvořen v roce 1997 zákonem č. 1064.

Systém, jehož smyslem je generování investic a zvýšení zaměstnanosti v zemi, funguje na základě daňových a administrativních úlev. Zahraniční společnosti (tedy i české), které chtějí využít paraguayské pracovní síly, se mohou rozhodnout pro tuto možnost prostřednictvím webu. Příslušnému úřadu je třeba předložit kopie registrace společnosti a podnikatelský plán. Zapsaná společnost platí posléze pouze daň ve výši 1 %, která se vypočítává z přidané hodnoty vzniklé na území Paraguaye. Jedinou podmínkou je, aby alespoň 40 % hodnoty produktu vzniklo právě zde. Při exportu do 12 měsíců od doby vstupu výrobního materiálu se odpouští importní daň. Firma je osvobozena od placení většiny dalších poplatků.

Paraguay je makroekonomicky velmi stabilní země (ačkoli s nízkou kupní silou obyvatelstva) a daňové pobídky související s vývozem mohou být vynikajícím začátkem vstupu na trh v regionu Latinské Ameriky. Paraguay je součástí celní unie MERCOSUR, což by mohlo dále snížit náklady pro vstup firmy na trh ostatních zemí sdružení (Brazílie, Argentina, Uruguay).

Proces založení společnosti je zde navíc poměrně rychlý. Systém může být zajímavý zejména pro firmy automobilového, leteckého či strojírenského průmyslu, a to zejména s ohledem na lidský kapitál, který je s těmito obory seznámen. Režim je ideální pro společnost, která do Paraguaye doveze vstupní materiál, který na místě sestaví a hotový výrobek prodá na území MERCOSUR. 

Více informací o daňových režimech a pobídkách

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina). Autor: Radek Hovorka.

• Teritorium: Paraguay
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme