Parlament chce závazné cíle pro využívání materiálů ve výrobcích

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal zprávu k akčnímu plánu EU pro oběhové hospodářství, ve které uvádí, že je zapotřebí ukončit současnou lineární ekonomiku a přejít na ekonomiku oběhovou.

Stávající systém, kdy se vytěží suroviny, zpracují se z nich výrobky, ty se prodají a na konci životního cyklu se z nich stává odpad, není podle europoslanců udržitelný. Základními principy by měla být prevence odpadu a snížení množství využívané energie a zdrojů. Kromě toho je nutné snížit množství odpadu a škodlivých látek ve výrobcích. Europoslanci proto vyzývají k vytvoření závazných cílů v oblasti využívání materiálů do roku 2030 a cílů týkajících se recyklovaného obsahu ve výrobcích.

O zprávě bude hlasovat plénum Evropského parlamentu v únoru. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme