Parlament potvrdil dohodu o nařízení o prosazování obchodu

Evropský parlament potvrdil na svém plenárním zasedání dohodu dosaženou s Radou ohledně nařízení o prosazování obchodu, jehož cílem je lépe ochránit obchodní zájmy a práva EU v souvislosti se zablokováním systému pro řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Nařízení stanovuje, že EU bude moci prosazovat svá práva, pokud některý z obchodních partnerů zablokuje dohodnutý systém řešení sporů stanovený v rámci bilaterálních obchodních dohod. Kromě toho bude moci Komise stanovit protiopatření v případě porušení práv EU, a to nejen formou cel, kvantitativních omezení exportu zboží a opatřeními v oblasti veřejných zakázek, ale nově také v oblasti služeb a práv duševního vlastnictví.

Nařízení musí ještě finálně potvrdit Rada, následně vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme