Parlament potvrdil nová pravidla pro crowdfundingové platformy

Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání finálně potvrdil nová pravidla pro platformy skupinového financování (crowdfunding), jejichž cílem je odstranit překážky pro přeshraniční fungování těchto platforem díky harmonizaci minimálních požadavků, které musí splňovat. Kromě toho nová pravidla zvýší ochranu investorů.

Pravidla se budou týkat kampaní ve výši až 5 mil. euro za období 12 měsíců, přičemž větší kampaně budou regulovány směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID) a nařízením o prospektu. Nicméně kampaně založené na principu darů a odměn nebudou do těchto pravidel spadat, protože se nejedná o finanční službu.

Pravidla jsou součástí snahy o vytvoření unie kapitálových trhů v EU a začnou platit rok po zveřejnění v Úředním věstníku EU. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme