Parlament přijal pozici k aktu o digitálních trzích

Evropský parlament schválil na plenárním zasedání svou pozici k aktu o digitálních trzích. Ten by měl zajistit spravedlivé podmínky na digitálním trhu pro všechny firmy.

Cílem návrhu je především vytvořit rovné podmínky na trhu a nastavit nová pravidla pro tzv. getekeepery, tedy platformy s nejvýznamnějším postavením na trhu. Jedná se o velké firmy, které poskytují tzv. hlavní služby platformy, jako jsou vyhledávače, sociální sítě nebo zprostředkovatelské služby.

Parlament požaduje, aby se pravidla vztahovala na firmy s ročním obratem nad 8 mld. euro a tržní kapitalizací vyšší než 80 mld. euro, které poskytují služby v alespoň třech členských státech a mají 45 milionů koncových nebo 10 000 podnikatelských uživatelů měsíčně. V případě porušení pravidel by gatekeeperům hrozily pokuty od 4 % do 20 %.

Parlament nyní zahájí finální fázi vyjednávání s Radou.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme