Parlament schválil novelu zákona o směnárnách, omezí podvody

Senát schválil novelu zákona o směnárenské činnosti. Jejím cílem je zamezit nekalým praktikám některých směnáren, kterých se dopouštějí nejčastěji v centru Prahy při jednání se zahraničními turisty.Novela rovněž vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb, díky čemuž dochází k lepšímu provázání s vydanými prováděcími předpisy EU.

„Reagujeme na nekalé praktiky některých směnáren, které naší republice nedělají dobré jméno,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Nejen zahraniční turisté ocení možnost do tří hodin odstoupit od nevýhodného nákupu bez udání důvodu. Ve směnárně a jejím okolí bude navíc možné vystavit jen jeden kurzovní lístek, aby nedocházelo k matení zákazníků nepřehlednou změtí kurzů a nabídek,“ doplnila Alena Schillerová.

Záměrem novely je zvýšit ochranu klientů směnáren a zpřesnit některá ustanovení zákona o směnárenské činnosti. Novela zavádí možnost zákazníků odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do tří hodin od provedení obchodu. Klienti musí být o svém novém právu informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny. Pro odstoupení od smlouvy zákon stanovuje limit 1 000 EUR, čímž zabrání spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy.

Předloha pamatuje i na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím směnárenského automatu; v takovém případě má klient právo odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoliv provozovně nebo v sídle směnárníka. Návrh zákona přináší i další vylepšení ve prospěch spotřebitelů, když upřesňuje požadavky na prezentaci informací na kurzovním lístku a poskytování jiných podmínek směny. Zveřejňování tzv. VIP kurzů v provozovně formou výhodnějších směnných kurzů nebude nadále povoleno. K ochraně zákazníků směnáren slouží také zákaz úplaty za provedení směnárenského obchodu.

Trh je o budoucí regulaci dobře informován díky široké mediální pozornosti i díky rozsáhlým konzultacím, které Ministerstvo financí uskutečnilo. Zákon bude nyní předložen k podpisu prezidentu republiky a jeho účinnost by měla být od 1. dubna.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme