Parlament se dohodl s Radou na podobě aktu o správě dat

Zástupci Evropského parlamentu a Rady dosáhli předběžné dohody ohledně finální podoby aktu o správě dat. Cílem aktu je vytvořit důvěryhodné prostředí pro sdílení dat, které přispěje k tvorbě inovativních produktů a služeb.

Jedná se především o chráněná data veřejného sektoru. Jelikož se jedná o kategorie, na které se vztahují práva jiných osob, jako např. obchodní tajemství, osobní údaje a data chráněná právy duševního vlastnictví, je zapotřebí vytvořit mechanismus chránící proti jejich zneužití. Akt zároveň vytváří rámec pro nový obchodní model služeb zprostředkování dat, kdy firmy vytvoří např. digitální platformy umožňující bezpečný přenos těchto citlivých dat. Kromě toho akt podporuje také datový altruismus, tedy dobrovolné zpřístupnění dat pro veřejné blaho, např. pro výzkumné účely.

Dohodu musí ještě formálně potvrdit Parlament i Rada.

Tisková zpráva

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme