Parlament žádá zvýšení odpovědnosti firem za způsobené škody

Výbor pro právní záležitosti (JURI) Evropského parlamentu přijal na svém dnešním zasedání zprávu, v níž vyzývá Evropskou komisi k vytvoření legislativního návrhu, který by zajistil, aby firmy byly zodpovědné za porušování lidských práv, povinností v oblasti ochrany životního prostředí nebo principů řádné správy.

Firmy by podle europoslanců měly mít zodpovědnost za celý svůj hodnotový řetězec a firmy v něm. V případě porušení výše uvedených principů by firmy měly být finančně zodpovědné a měly by podle zprávy odškodnit veškeré oběti. Návrh by se měl vztahovat na všechny velké podniky, ale i kotované a rizikové malé a střední podniky.

Návrh se setkal se značnou kritikou firem, podle kterých není možné kontrolovat celý hodnotový řetězec, který může čítat stovky až tisíce firem. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme