Patentový úřad pomáhá firmám efektivně nakládat s inovacemi

Vláda v listopadu 2021 schválila Koncepci podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021-2030, která vyplývá z Inovační strategie ČR 2019-2030 a Národní politiky VaVaI
ČR 2021+.

Cílem Koncepce je zvýšit využívání ochrany průmyslového vlastnictví, učinit z něj běžnou součást inovačních procesů v podnikání i výzkumu. Sledování patentových databází pomáhá firmám zlepšovat jejich výzkum a vývoj.

Ilustrační fotografie

V Česku je, ve srovnání s jinými zeměmi světa, patenty chráněno pouze relativně malé množství technických řešení. Celkový počet patentů platných na českém území činil ke konci roku 2020 kolem 50 tisíc. Ve srovnání se zeměmi jako jsou USA, Čína či Japonsko, kde jsou v platnosti miliony patentů, tak mají čeští podnikatelé poměrně volné pole působnosti, aniž by se museli obávat, že poruší něčí průmyslová práva.

Užitečné informace v databázích

Firmy najdou informace o platných patentech v národní databázi patentů a užitných vzorů, kterou spravuje Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV), nebo v databázi Espacenet, kterou vytváří Evropský patentový úřad. Obě databáze jsou přístupné zdarma.

Databáze Espacenet obsahuje podrobné popisy milionů patentů, z nichž mnohé na českém území chráněny nejsou. Je proto možné volně je využívat jako inspiraci pro podnikání, výzkum a vývoj.

Patenty jsou neocenitelným zdrojem informací. Napomáhají tomu, aby firmy nebo akademické instituce nevynakládaly prostředky na inovace, výzkum a vývoj zbytečně na zkoumání již známého. Pomáhají též při sledování směru výzkumu, vývoje a produkce konkurentů či nalézání obchodních partnerů. Čeští podnikatelé by měli tento zdroj velice užitečných technických i právních informací ve svém zájmu používat.

Češi registru jí málo patentů v zahraničí

Pokud jde o patenty a užitné vzory přihlašované k ochraně na území ČR, je aktivita českých přihlašovatelů dlouhodobě srovnatelná s vyspělými zeměmi. Ročně ÚPV zaznamenává kolem 800 patentových přihlášek a 1 200 přihlášek užitných vzorů.

Méně povzbudivě vycházejí počty patentových přihlášek podávaných českými přihlašovateli do zahraničí na základě Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT). Je přitom zřejmé, že právě tyto patentové přihlášky mají významný komerční potenciál.

Ilustrační fotografie

I nejaktivnější čeští přihlašovatelé podávají ročně pouze jednotky patentových přihlášek v zahraničí podle PCT. Pro srovnání německé firmy podávají ročně přes tisíc takových patentů. ÚPV se snaží, aby aktivita českých přihlašovatelů v zahraničí stoupala a čeští přihlašovatelé se naučili systému PCT aktivně využívat.

Vedle osvěty ÚPV poskytuje v rámci správního řízení včasné rešeršní zprávy v českém a anglickém jazyce, které přihlašovatelům pomohou při strategickém rozhodování o ochraně jejich technických řešení v zahraničí.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2022). Autor: Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme