Personalistka firmy Lintech: Vzdělávací systém není nastaven podle požadavků firem v Česku

Získávání kvalifikovaných, odborně zdatných zaměstnanců pro výrobní závod zaměřený na vývoj v oblasti laserové technologie, stavby jednoúčelových strojů, zakázkovou výrobu a automatizaci.

Dikuse na toto téma se stala ústředním motivem návštěvy hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, zástupců Paktu zaměstnanosti PK a Úřadu Práce ve firmě Lintech spol s.r.o. v Domažlicích.

Lintech svým zákazníkům poskytuje komplexní službu od testování vzorků, přes vývoj a návrh zařízení, až po stavbu, dodání a zabudování stroje do linky | Plzeňský kraj

Tato dnes již rodinná firma, v níž pracuje cca 100 zaměstnanců, působí na českém trhu 26 let a 18 let v Německu. Svým zákazníkům poskytuje komplexní službu od testování vzorků, přes vývoj a návrh zařízení, až po stavbu, dodání a zabudování stroje do linky. Službu zajišťuje vlastními kvalifikovanými techniky.

Je partnerem centra laserových a automatizačních technologií a patří k zakládajícím členům platformy Klastr mechatronika. Pro rozšíření portfolia nabízených produktů a zefektivnění procesů provádějí i vlastní vývoj v Aplikační laboratoři. Jejich veskrze moderní provoz si tak žádá odborníky, jejichž zaměření však mnohdy přesahuje současný způsob vzdělávání na odborných učilištích a středních školách. Zaměstnance shání těžko a ze současného pracovního trhu je doslova vyzobává v jednotkách.

„Tím, že jsme zakázková výroba, potřebujeme mít odbornost i selský rozum. To znamená, aby strojař kromě své odbornosti uměl také elektro, a aby z toho v konečném výsledku mohla vzniknout automatizace,“ popsala profil nejčastěji na trhu žádaného zaměstnance personalistka firmy Jaromíra Kovaříková.

Rodinná firma Lintech působí na českém trhu 26 let | Plzeňský kraj

Takových však není podle jejích zkušeností mnoho a vzdělávací systém není podle těchto požadavků firem v Česku nastaven. A to je i téma, které je nezbytné podle ředitele společnosti Karla Kubra v současné době otevřít. Tedy rozšířit obsah technického vzdělávání a vyvolat společenskou diskusi. Je totiž společným pro mnoho dalších výrobních firem s přesahem do oblasti přidané hodnoty doprovázené výzkumem a vývojem.

Zaměstnance Lintech hledá na školách a motivuje je i snahou získání možného bydlení v místě působiště. Staví byty a nově chystá rekonstrukci dalších čtyř, kde by mohl získat zázemí nejen zaměstnanec, ale i jeho celá rodina. „To je asi jediná cesta, jak sem do pohraničí přilákat nové kvalifikované zaměstnance a udržet je tady,“ shodl se s vedením společnosti hejtman Rudolf Špoták.

Naznačil, že je přesvědčen o tom, že i město Domažlice podnikne v tomto směru kroky. Shodu našli s ředitelem společnosti K. Kubrem i v důrazu na rozšíření interfiremního vzdělávání a zavedení firemní kultury, která vytvoří pro zaměstnance příjemné pracovní prostředí. Důraz shodně dali i změně přístupu v nasměrování motivace žáků pro technické obory, které musí přejít ze středních škol na školy základní.

Redakčně upravená tisková zpráva Plzeňského kraje

Doporučujeme