Peru a Chile nabídly dotace zahraničním startupům

České začínající firmy mohou získat pro obchod v Latinské Americe pomoc od tamějších úřadů. Podporu nabízí například softlandingový program Innóvate Perú v Peru nebo pre-akcelerační The S Factory a softlandingový program SEED v Chile.

První zmíněný program vznikl pod záštitou peruánského ministerstva produkce, které na výzvu alokuje až 38 tisíc dolarů. Tato částka by měla představovat 70 procent celkových nákladů na softlanding vybraného zahraničního startupu do Peru, zbylých 30 procent je hrazeno z vlastních zdrojů příjemců.

Tato peruánská výzva je otevřená od 1. března do 30. dubna 2020. Je určená týmu inovativních podnikatelů s vysokým potenciálem přispět k pozitivnímu společenskému dopadu a ekonomickému růstu. Jednotliví členové týmu musí být starší 18 let, prokázat bezúhonnost, mít platný cestovní doklad a některé další formální podmínky. Společnost musí mít zisky z prodeje vyšší než 80 tisíc dolarů za posledních 12 měsících v zemi svého působení (v případě českých firem tedy v ČR). Musí být také splněny podmínku, že právní existence firmy trvá minimálně rok (a maximálně sedm let), a podmínku inovativnosti nabízeného produktu či služby.

Peru: Peníze lze získat na letenky i pronájem kanceláře

Projekty, které se přihlásí do výzvy, budou hodnoceny podle čtyř hlavních kritérií: stupeň inovativnosti a technologie, obchodní model, profil týmu a přínos pro Peru. V rámci grantu lze získat financování na příspěvek na leteckou dopravu do Peru pro vybraný tým, úhradu nákladů spojených se zahájením působení na peruánském trhu, marketingovou podporu, podporu v otázkách práv duševního vlastnictví, technické zázemí včetně pronájmu kanceláře.

Existují dvě cesty, jak se přihlásit do tohoto softlandingového programu. První je skrze online systém na stránkách Innóvate Perú. Druhý způsob spočívá ve zprostředkování účasti ve výběrovém řízení díky partnerství s jedním z peruánských inkubátorů spolupracujících s agenturou Innóvate Perú.

Chile: Program pro ženy a pro aspoň tříleté startupy

Další dvě aktuální výzvy jsou realizovány akcelerátorem Start-Up Chile prostřednictvím programů SEED a The S Factory chilské státní agentury CORFO. Grant SEED přidělí vítěznému projektu částku ve výši až 35 tisíc dolarů a The S Factory zahrnuje podporu v podobě financování ve výši až 20 tisíc dolarů. Za jistých podmínek je v obou případech možné obdržet extra finanční příspěvek. Příjem přihlášek bude v rámci výzvy od SEED probíhat od 17. března do 7. dubna 2020 a od The S Factory od 5. května do 26. května 2020.

The S Factory je mezinárodní výzvou s genderovým prvkem. Jedná se o pre-akcelerační program určený výhradně ženským zakladatelkám zahraničních startupů starším 18 let, které přišly s inovativním nápadem před méně než 12 měsíci a mají zájem pobývat v rámci dvanáctitýdenního akceleračního programu v hlavním městě, Santiagu de Chile.

Cílem programu je podpořit ženské podnikatelky s rozšířením jejich inovativního byznysu s potenciálním socioekonomickým přínosem pro Chile, potažmo globálně. Výhodou je skutečnost, že v kontextu tohoto pre-akceleračního programu není nutné předložit kompletní byznysový plán, nýbrž pouze shrnutí toho, jaká je vize a cíl. Program lze prodloužit o tři měsíce a získat dodatečnou podporu ve výši až 7,5 tisíce dolarů.

Program SEED je půlroční softlandingový program určený zakladatelům startupů, které již mají fungující produkt či službu a na trhu působí nejméně tři roky. Hlásit se může zakladatel i s širším týmem. Program lze prodloužit o půl roku s extra dotací ve výši 35 tisíc dolarů.

Žadatel se má představit i videem

Vstup do výběrového řízení do chilských programů je podmíněn zasláním doporučujícího dopisu a devadesátivteřinového videa s představením jak zájemce o grant, tak produktu či služby. Projekty hlásící se do výzev budou hodnoceny dle těchto kritérií: produkt/služba (vize a potenciální dopady, atraktivita v chilském kontextu), komparativní výhoda na trhu a profil účastníků (kompetentnost, zkušenosti). Výzvy do obou programů jsou vyhlašovány dvakrát ročně. Více informací k přihláškám do programu je k dostupných na stránkách agentury Start-Up Chile.

V případě dotazů k uvedeným programům lze kontaktovat Oddělení Amerik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, e-mail: slovakova@mpo.cz.


Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

• Teritorium: Česká republika | Chile | Peru

Doporučujeme