Peruánské Ministerstvo dopravy a komunikací připravuje výběrové řízení na výstavbu 700 mostů do roku 2021

Ministr dopravy a komunikací Edmer Trujillo uvádí, že na letošní rok je plánována výstavba 151 mostů a rekonstrukce dalších 226 mostů.

Desítky mostů a silnic v Peru byly v letošním roce zasaženy přívalovými dešti. Obzvláště ničivé byly srážky v průběhu posledních týdnů, kdy dle Národního institutu civilní ochrany (Instituto Nacional de Defensa Civil) zanechaly znatelné škody až na 40 mostech v zemi.

Kromě letošní výstavby a rekonstrukcí mostů jsou plánované další práce, které proběhnou během následujících dvou letech. Na rekonstrukce je z rozpočtu vyhrazeno 1,3 milionu PEN (9 milionu Kč), zbylých 3,8 milionu PEN (26 milionu Kč) je určeno na výstavbu nových mostů.

Vypracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Limě.
Zdroj: https://gestion.pe/economia/mtc-alista-licitacion-construccion-700-puentes-s-5-100-millones-2021-260639

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme