Peruánské Ministerstvo hospodářství a financí poskytne 183 milionů PEN na financování investičních projektů

Ministerstvo bydlení, výstavby a sanace obdrží 120 milionů PEN (828 milionů Kč), zatímco Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu dopravy a komunikací bude společně poskytnuto 63,8 milionů PEN (440 milinů Kč).

Prostředky určené Ministerstvu zdravotnictví (57,1 milionu PEN, tj. 392 milionu Kč) budou investovány především do Fakultní nemocnice Manuel Núñez Butrón de Puno.

Ministerstvu dopravy a komunikací bude, z důvodu nedostatku potřebných zdrojů v dopravním sektoru, na realizaci 64 investičních projektů poskytnuto 5,9 milionu PEN (40,5 milionu Kč).

Tato nařízení schválil ministr hospodářství a financí Carlos Oliva a prezident republiky Martín Vizcarra.

Vypracoval tým CzechTrade Lima.
Zdroj: https://gestion.pe/economia/mef-transfiere-s-183-millones-3-ministerios-financiar-proyectos-inversion-nndc-260665

 

 

 

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme