Pětadvacítka: O pomoc už požádalo 200 tisíc OSVČ

Finanční správa přijala ke zpracování téměř 200 tisíc žádostí o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ, který představuje pomoc ve výši 500 korun na den a maximálně 25 tisíc (za období od poloviny března do konce dubna).

Finanční správa přijala do 17. dubna více než 116 tisíc žádostí e-mailem, přes 41 000 datovou schránkou, asi tisícovku prostřednictvím EPO a téměř 38 tisíc v listinné podobě.

Největší počet žádostí byl přijat v Praze (25 745). Od čtvrtka přikázaly vyplatit žadatelům finanční úřady částku v celkové výši 1,8 miliardy korun. Na pondělí 20. dubna je přikázáno dalších 1,5 miliardy korun, sdělil tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus. Průměr kompenzačního bonusu na jednu žádost činil 24 833 korun, drtivá většina lidí tedy žádá o maximální příspěvek.

Zákon o kompenzačním bonusu, který napomáhá zmírnit negativní dopady koronavirové krize a následných vládních opatření na osoby samostatně výdělečně činné, začal platit od 14. dubna 2020.

Prioritou je rychlost

„Žádosti o bonus přicházely na finanční úřady již během Velikonoc. Rychlé zpracování a proplácení žádostí je pro Finanční správu v současné době jednou z priorit a i tyto žádosti budou samozřejmě zpracovány a proplaceny,“ doplňuje generální ředitelka Tatjana Richterová.

Finanční správa nicméně varuje, že se v podaných žádostech objevují opakující se chyby.

Častým dotazem žadatelů je význam kolonky „DIČ“ neboli daňového identifikačního čísla. Všichni žadatelé, kteří splňují podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu, mají DIČ. U osob samostatně výdělečně činných je DIČ nejčastěji tvořeno předponou CZ a rodným číslem (rodné číslo se uvádí bez lomítek), např. DIČ: CZ7602071234. Žádosti jsou prý také často zasílány ve špatném formátu a není je možné zpracovat. Doporučujeme zasílat žádosti ve formátech .pdf, .jpg či .png., radí GFŘ.

Až deset žádostí na osobu

Žadatelé podle GFŘ chybují také v tom, že žádosti nezasílají na správné adresy „svých“ místně příslušných územních pracovišť. Pak je nutné žádost přeposlat na podatelnu příslušného finančního úřadu.

„To pochopitelně brzdí proces vyplácení a zpomaluje vyřizování dalších žádostí. V neposlední řadě se někteří žadatelé zapomínají na žádosti podepsat, a protože chtějí mít jistotu, že jejich žádost bude vyplacena, tak není výjimkou několikanásobné podání. Rekord je zatím 10 žádostí na jednu osobu,“ prozrazuje mluvčí.

Na úřady nechoďte

„Mám informace z krajů, že občané, aby měli jistotu, že žádost podali, ji i v současné situaci raději přijdou osobně podat na finanční úřad. V některých místech se tvořily i fronty,“ dodává Tatjana Richterová.

Finanční správa však veřejnosti doporučuje, aby v současné situaci preferovala elektronický způsob podávání žádostí a bezkontaktní styk s úřadem. Žádost lze podat až do 29. 6. 2020 například prostřednictvím webové aplikace. Chráníte tím nejen sebe a ostatní žadatele, ale i úředníky, kteří zpracovávají žádosti.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme