Řada asijských večerek nevede účtenky. Kontroly EET selhávají

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) představila zarážející výsledky průzkumu, který mapoval dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb v maloobchodě. Asi 13 procent českých a 19 procent asijských prodejen nevydává zákazníkům účtenky. Situace je horší ve městech, kde panuje větší anonymita.Tato skutečnost opět vede ke znevýhodňování poctivých obchodníků, čemuž měla právě elektronická evidence zabránit.

Na venkově je situace lepší – čeští i asijští prodejci se chovají podobně a účtenky vydávají. V anonymitě větších měst přibývá nepoctivců. Na venkově obchodníci své zákazníky znají a potenciální kontrolu jsou schopni identifikovat.

„Poměr nevydaných účtenek jasně ukazuje na větší anonymitu města a tedy i větší možnost zákon obcházet. Proto by zejména ve městech měly být kontroly u problémových skupin obchodníků důslednější. Jedině tak lze dosáhnout požadovaného cíle narovnání tržního prostředí,“ říká předseda AČTO Zdeněk Juračka. Asociace českého tradičního obchodu přitom nepatří – stejně jako většina podnikatelských svazů a organizací – k odpůrcům EET.

Zákon se obchází. Jsme v Česku

Necelý rok po zavedení EET v maloobchodě a několik měsíců po spuštění účtenkové loterie objednala AČTO průzkum u nezávislé analytické společnosti Nielsen ČR. Z hlediska dodržování a vymáhání zákona je situace špatná, konstatuje asociace.

„Výsledky jsou v některých regionech tragické a potvrzují naše obavy,“ shrnuje předseda Družstva ESO MARKET a člen představenstva AČTO Jiří Štorch.

Speciál: Elektronická evidence tržeb (EET)

 „Bylo zkontrolováno celkem 614 potravinářských prodejen v rámci celé České republiky. Polovina prodejen byla provozována českými podnikateli, druhá asijskými obchodníky. V celkových číslech účtenku nevydalo 13 % českých a 19 % asijských podnikatelů,“ upozorňuje Lubomír Mechura ze společnosti Nielsen.

Katastrofální situace panuje v Praze, středních Čechách a na jižní Moravě. V Praze nebyla při kontrole vydána účtenka ve 27 % českých a dokonce ve více než třetině ostatních prodejen. Ještě hůře dopadly nákupy ve Středočeském a Jihomoravském kraji, kde nebyla účtenka vydána ve 42 respektive 47 procentech případů!

Podmíněná podpora

„V kontextu těchto výsledků je nepochopitelné, že u obchodníka, jehož tržby i počty nákupů jsou po zavedení EET zcela kontinuální s výsledky před jejím zavedením, proběhly nedávno tři kontroly dodržování zákona, aniž by zjistily jakékoliv jeho porušení. Je příznačné, že se jednalo o prodejnu v Praze, která jinak dle výsledků průzkumu vykazuje jedna z nejhorších zjištění v rámci celé ČR,“ komentuje Jiří Štorch.

A proč AČTO elektronickou evidenci tržeb podpořila? Zástupci organizace se domnívají, že aktuálně neexistuje jiný funkční nástroj, který je v Česku schopen narovnat tržní prostředí. Podpora byla ovšem podmíněna třemi základními předpoklady, které nejsou a zřejmě ani nebudou naplněny

  • EET bude zavedeno plošně bez výjimek, protože vyjmutí určité části podnikatelů z povinnosti evidovat elektronicky tržby by tržní prostředí ještě více pokřivilo.
  • Náklady na zavedení EET budou všem podnikajícím subjektům refundovány.
  • Dodržování zákona bude důsledně kontrolováno a zjevné pokusy o obcházení registrace tržeb budou řádně postihovány.

Pokud je AČTO ochotno diskutovat o úpravách a zjednodušení evidence pro nejmenší podnikatelské subjekty, trvá prý na dodržení zbývajících dvou podmínek.

K úhradě nákladů na zavedení EET se zavázala ve svém prohlášení vláda, která evidenci zavedla. Tento veřejný slib nebyl splněn a místo toho jsou vznášeny zcela nesmyslné a populistické návrhy na snížení DPH u čepovaného piva, stěžuje si asociace.

Redakčně upravená tisková zpráva AČTO

Doporučujeme