Pětina českých firem a podnikatelů už čelila insolvencím

Insolvenční řízení. Strašák tuzemských podniků a před novelizací zákona snadný způsob jak v ČR poškodit konkurenci. Desetitisíce českých firem a podnikatelů čelily za posledních deset let insolvencím opakovaně.

Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V uplynulých deseti letech bylo v ČR zahájeno téměř čtvrt milionu insolvenčních řízení s 202 tisíci právními subjekty. Insolvenčním řízením prošlo více než 133 tisíc fyzických osob (43 tisíc podnikatelů a 26 tisíc obchodních společností).

Osmina fyzických osob a přibližně pětina FOP a obchodních společností přitom této hrozbě čelila vícekrát – týkaly se jich dva nebo více návrhů.

Ze 133 fyzických osob, se kterými bylo v posledních deseti letech zahájeno insolvenční řízení, jich 17 tisíc (13 %) prošlo zmíněným martyriem opakovaně. Více než jedno insolvenční řízení absolvovalo také osm tisíc fyzických osob podnikatelů (19 %) a 5,5 tisíce obchodních společností (21 %).

„Opakovaná insolvenční řízení jsou převážně výsledkem nového podání po odmítnutí prvního insolvenčního návrhu. Proto jde zejména o dvojnásobná insolvenční řízení, zatímco ta vícenásobná jsou méně častá,“ shrnuje analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Ondřej Pirohanič.

„Soudy přitom k odmítnutí přistupují zejména, pokud není dostatečně prokázán úpadek dlužníka, nejsou dostatečně vysvětleny okolnosti tohoto úpadku, nebo pokud nebyla včas zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení,“ doplňuje Pirohanič.

Jen dvě pětiny firem soud trestá

V Česku jde často o útoky na prosperující a dobře fungující podnikatelské subjekty, které měla zastavit loňská novela insolvenčního zákona.

Zatímco u fyzických osob a fyzických osob podnikatelů připustí soudy přibližně tři čtvrtiny zahájených insolvenčních řízení do další fáze (většinou jde o oddlužení), u obchodních společností se do další fáze dostanou necelé dvě pětiny insolvenčních řízení.

Více než polovina insolvenčních návrhů je tak u obchodních společností buď odmítnuta (neplní formální požadavky nebo jsou nesrozumitelné), zamítnuta (dlužník nemá dostatečný majetek nebo neexistuje více věřitelů) , nebo zastavena (navrhovatel svůj návrh stáhne). 

Justice rozhoduje relativně rychle

Doba od přijetí návrhu do vyhlášení konkurzu trvá v případě obchodních společností v průměru 66 dní. V případě oddlužení fyzických osob podnikatelů dosahuje doba od přijetí insolvenčního návrhu k povolení oddlužení 39 dní a u fyzických osob rozhodují soudy do 37 dní.

 Konkurz obchodních společností trvá v průměru necelé dva roky. U fyzických osob a fyzických osob podnikatelů je nejčastějším řešením insolvenčního návrhu oddlužení. Fyzické osoby v průměru setrvají ve fázi oddlužení 1 169 dní, což je více než tři roky. U fyzických osob podnikatelů trvá fáze oddlužení 825 dní.

Z oddlužení do konkurzu se podnikatelé dostanou v průměru po 214 dnech, zatímco fyzické osoby po 556 dnech od povolení oddlužení. Jeho podmínky přitom nesplní přibližně pětina fyzických osob a fyzických osob podnikatelů.

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Témata: Konkurenceschopnost

Doporučujeme