Petr Konvalinka: Soutěž v programu Národní centra kompetence bude nejpozději v roce 2022

„Technologická agentura ČR připravuje nový dlouhodobý program podpory výukumu a vývoje. Bude pro žadatele předvídatelnější,“ říká Petr Konvalinka, předseda technologické agentury ČR (TA ČR).

Jak se Technologická agentura ČR zapojila do boje proti nemoci Covid-19?
Poskytli jsme výzkumným týmům hned několik nástrojů podpory. Řešitelům již podpořených projektů jsme umožnili rozšířit aktivity o výzkumná témata související s Covid-19. Celkem jsme takto státní podporu navýšili o 100 milionů korun. Na eliminaci negativních společenských dopadů pandemie se zaměřila mimořádná veřejná soutěž Programu ÉTA. Na ní bylo vyčleněno dalších 100 milionů korun. V programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 jsme oslovili všechny své zahraniční partnery, aby zvážili možnost zaměření tohoto společného programu na výzkum spojený s pandemií. Pozitivně se vyslovilo sedm partnerů, mezi nimi např. korejský KIAT či brazilská EMBRAPII.

Spektrum SP ČR

Pro příští roky má dostat TA ČR ze státního rozpočtu méně prostředků. Vykompenzuje tyto škrty dostatečně 7,5 miliardy korun, které mají jít z Národního plánu obnovy?
V tomto případě bude velmi záležet na konkrétních podmínkách, které zatím nejsou dané.

Ve 3. veřejné soutěži programu TREND objem podaných žádostí převýšil o 7 miliard korun objem peněz, který byl na ni vyčleněn. Jak budete takový převis do budoucna řešit?
Ze všech našich programů za dobu existence TA ČR je evidentní, že je v Česku dostatek skvělých nápadů. Je třeba si ale uvědomit, že finanční alokaci pro danou veřejnou soutěž řešíme prakticky dva roky předtím, než je plánované vyplácení podpory. Když to trochu přeženu, tak v letošním roce bychom měli začít řešit financování roku 2023, tedy soutěží vyhlašovaných v roce 2022, protože jejich přípravou a plánem se budeme zabývat v roce 2021. Počet přihlášek bývá jedním z hůře odhadnutelných parametrů, i když existuje mnoho okolností, podle kterých je možné jejich objem předvídat. Je například možné odhadovat, žev roce 2023 již nebude tak velký převis přihlášek, protože by měly nabíhat nové programy Strukturálních fondů EU.

Již několikrát odkládanou soutěž v programu Národní centra kompetence jste přesunuli na neurčito. Kdy a za jakých podmínek o soutěži rozhodnete?
Stávající návrh státního rozpočtu a střednědobého výhledu počítá s prostředky v rámci kapitoly TA ČR v roce 2023 tak, že plánujeme vyhlášení této veřejné soutěže v roce 2022, případně na přelomu roku 2021 a 2022. Rádi bychom v tom měli jasno při vyjednávání o státním rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022, které brzy začne. Parametry veřejné soutěže jsme již zveřejnili, její detailní přípravu jsme nezastavili. Jakmile budou finanční prostředky v kapitole TA ČR jisté, jsme schopni veřejnou soutěž vyhlásit velmi rychle.

Postupně zavádíte novou zadávací dokumentaci. Jaké výhody žadatelům přináší?
Nová zadávací dokumentace odráží nejen naše zkušenosti, ale také připomínky a pohled žadatelů. Zde je na místě zmínit velmi dobrou spoluprácis expertní skupinou Svazu průmyslu a dopravy. Věříme, že se nám podařilo dokumentaci zpřehlednit. Prvotní zpětná vazba od žadatelů je pozitivní a žadatelé oceňují přehlednost i lepší srozumitelnost.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2021). Autor článku: Jan Proksch, manažer pro výzkum, vývoj a inovace.Foto: Spektrum SP ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme