Petr Očko: 70 % výdajů na VaV zahraničních firem v ČR investují klienti agentury CzechInvest  

V České republice je téměř tři tisíce společností, které ročně investují desítky miliard korun do výzkumu a inovací. Mezi nimi je na předních příčkách několik významných klientů agentury CzechInvest.

Ti se zaměřují na inovace v oblasti automobilového průmyslu, letectví či laboratorního vybavení například z Německa, Francie či Spojených států amerických. Úspěšné příklady a další rozvoj těchto aktivit přiblíží seminář, který se uskuteční v úterý 21. června od 9:00 hodin v laserovém výzkumném centru Eli Beamlines v Dolních Břežanech.

Ilustrační fotografie

„Obecně je známo, že v Česku jsou firmy každoročně zodpovědné za téměř 60 % všech výdajů na výzkum a vývoj. Firmy v zahraničním vlastnictví dosahují vyšších čísel a konkrétně pak klienti CzechInvestu dávají odhadem až 70 % výdajů na výzkum a inovace. Proto má podpora zahraničích investic pro Česko stěžejní význam a je třeba tyto aktivity prostřednictvím agentury CzechInvest nadále podporovat a rozvíjet,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, který je pověřen řízením agentury CzechInvest.

Z dat CzechInvestu, který se touto tematikou dlouhodobě zabývá, také vyplývá, že nejvíce do výzkumu a vývoje v tuzemsku investují firmy Škoda Auto, Continental, Valeo, Honeywell International či GE Aviation Czech. Velký počet výzkumných center pak v České republice nalezneme ve Středočeském a Jihomoravském kraji. „Těší nás i to, že každoročně roste podíl výdajů do inovací u českých firem. Budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky musí stát do značné míry právě také na českých inovačních firmách. Agentura CzechInvest pomáhá těmto perspektivním firmám například svým novým programem Technologická inkubace,“ dodává Petr Očko.

CzechInvest hledá inovativní startupy do Technologické inkubace

Společnosti mohou pro svůj rozvoj k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou v České republice využít několik různých grantových a dotačních titulů. Jedním z nich jsou investiční pobídky, které administruje agentura CzechInvest. V rámci nich je možné podpořit založení nebo rozšíření technologického centra a získat vedle slevy na dani i hmotnou podporu. Agentura má velmi dobře zmapovanou inovační infrastrukturu a může případné zájemce o spolupráci z řad firem propojit efektivně s výzkumnými organizacemi. 

Nejen o tom bude seminář, který pořádá agentura CzechInvest společně s Centrem pro transfer technologií Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. Akce se uskuteční 21. června 2022 od 9:00 hodin. Na setkání se zájemci dozví o firmách v zahraničním vlastnictví, které u nás mají významné výzkumně-vývojové aktivity, nebo také o formách podpor z různých zdrojů, nástrojů k nalezení partnerů pro výzkum a vývoj a příkladech spolupráce firem a univerzit.

Na semináři vystoupí zástupci CzechInvestu, Asociace výzkumných organizací, Sdružení pro zahraniční investice AFI a zahraničních investorů Honeywell, Valeo, Eaton či Hella Autotechnik, kteří se podělí o své zkušenosti s podnikáním v České republice.

Účast na semináři je zdarma po předchozí registraci.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme