Petrohrad a rozvoj ruské energetiky

Ruská energetika nabývá na severozápadě Ruska na významu. Společnost Gazprom se oficiálně přemístila z Moskvy do Petrohradu.

Změnou sídla světového výrobce a exportéra zemního plynu se v Petrohradu řeší důležité otázky rozvoje ruské energetiky. Jedná se například o problematiku vyspělých technologií, ekologie, plynofikace ruské dopravy nebo náhrady importu v energetickém sektoru. Nové ekologické výzvy mohou být příležitostí pro rozvoj mezinárodní spolupráci a uplatnění inovativních zahraničních technologií a firem.

Ilustrační fotografie

RF je významným producentem, spotřebitelem a vývozcem všech druhů uhlíkových energetických zdrojů. Palivový a energetický sektor je základem tvorby ruského rozpočtového systému a rozvoje důležitých průmyslových odvětví. Na další vývoj ruské energetiky budou mít nepochybně vliv procesy probíhající ve světové energetice, které v blízkých desetiletích pravděpodobně povedou k významným strukturálním změnám.

Bez modernizace ruského energetického sektoru a přechodu k účinnější, flexibilnější a udržitelné energii bude zachování pozice světového energetického lídra pro RF neudržitelná. Nezbytné bude řešit zejména otázky spojené s tendencí přechodu světové ekonomiky k nízkouhlíkovému hospodářství v rámci mezinárodního úsilí o ochranu životního prostředí a boje proti změně klimatu.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Energetická strategie RF si klade za cíl zvýšit do roku 2024 export energetických zdrojů o 9–15 %, více než trojnásobně zvýšit produkci LNG nebo zajistit světovou úroveň výroby, skladování a exportu vodíku a hélia. Předpokládá dosažení technologické nezávislosti RF formou lokalizace výroby a náhrady importu.

Tyto záměry se promítají do rozvojových programů ruských regionů. V Petrohradu a Leningradské oblasti jsou aktuálně na programu například tyto energetické projekty:

Projekty budování CNG infrastruktury v Petrohradu a Leningradské oblasti:

  • Realizace výstavby Komplexu na zpracování plynu v oblasti Ust –Luga a záměr vybudování třetí technologické linky na zpracování zemního plynu a výrobu LNG v Leningradské oblasti. Projekt bude využívat nové patentované technologie společností Gazprom a Linde GmbH.
  • Město Petrohrad připravuje přechod veřejné dopravy a komunální techniky na CNG do 3 let.
  • Leningradská oblast připravuje vybudování 23 nových plnících stanic na CNG do konce roku 2023. Plynofikaci dopravy plánuje podpořit daňovými úlevami a upřednostněním ekologických společností ve výběrových řízeních k organizaci veřejné dopravě.
  • Spolupráce Institutu technologických iniciativ ropy a zemního plynu s britskou společností Petrofac International Ltd. a německými společnostmi Linde GmbH a Linde Engineering při zpracování jednotného mezinárodně uznávaného systému standardizace v ropném a plynárenském sektoru v RF.

Projekty společnosti „Gazprom“ (a jejich dceřiných společností) v dalších ruských regionech:

  • Společný projekt s ruskou zbrojovkou „Almaz-Antey“, která se v rámci diverzifikace výrobního programu bude podílet na vývoji a výrobě zařízení na podmořskou a povrchovou těžbu uhlovodíkových paliv.
  • Dohody o budování CNG infrastruktury v ruských regionech (Kaliningradská oblast, Tatarstán, Mordovinsko) a na dálniční trase Moskva – Kazaň (dohoda se státním podnikem Avtodor).
  • Záměr těžby lithia v oblasti Kovytinskoye s „Irkutskou ropnou společností“.
Ilustrační fotografie

Důležité kongresové akce v Petrohradu s účastí mezinárodních energetických lídrů:

  • Petrohradské mezinárodní plynárenské fórum se v Petrohradu pořádá od roku 2011. Letošního ročníku se zúčastnilo 370 ruských a zahraničních společností z více než 30 zemí. Zaměřilo se například na náhradu importu v plynárenství, nové energetické technologie a CNG infrastrukturu. Byl zde k vidění koncept bezpilotní hybridní automobilové platformy (baterie a CNG elektrický generátor) nebo několik projektů skladování vodíku a jeho využívání v nákladní dopravě.
  • 25. Světový energetický kongres Energie pro lidstvo (říjen 2022). V rámci připravovaného mezinárodního dialogu se předpokládá účast více než 7 tis. specialistů. Jedná se o akci Světové energetické rady, která se koná každé tři roky od roku 1924 a pokrývá všechny aspekty energetického sektoru.
  • V roce 2023 se v Petrohradu plánuje mezinárodní konference k zemnímu plynu LNG2023 k otázkám využívání zemního plynu jako ekonomického a ekologického energetického zdroje.

Ekologické směřování ruské energetiky se aktuálně orientuje především na využívání uhlíkových energetických zdrojů, zejména ekologičtějšího zemního plynu. Dosažení proklamovaného cíle uhlíkové neutrality nebo nižšího objemu emisí skleníkových plynů než v Evropě během následujících 30 let (potvrzeno V. Putinem na červnovém Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu) však bude narážet na potřebu výroby „zelené energie“ z obnovitelných zdrojů.

Ani „šedý“ vodík vyrobený ze zemního plynu, vodní nebo jaderná energie nebude k dosažení kýžených cílů dostačující. Směrování světové energetiky vyvolá v RF nezbytně potřebu mezinárodní spolupráce při získávání nových moderních „zelených“ technologií. Tento potenciál bude využitelný také pro české společnosti, které se budou podílet na řešení nových ekologických výzev.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Petěrburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme