Petrohrad rozhodně není jen lákadlem pro turisty

Jedna z nejvýznamnějších metropolí Evropy dnes mimo jiné plní roli brány, kterou zboží proudí do i ven z Ruska. Celý severozápad Ruska prochází modernizací, a nabízí tak řadu zajímavých obchodních příležitostí.

Ruský car Petr Veliký postavil na počátku 18. století na severozápadě Ruska nové hlavní město, které nazval St. Petersburg, česky Petrohrad. Právě tehdy se Rusko stalo významným hráčem na geopolitické mapě Evropy i světa. A Petrohrad, i když dnes již není hlavním městem, je jednou z nejvýznamnějších metropolí Evropy a branou do Ruska. Také proto si CzechTrade v roce 2001 vybral Petrohrad jako místo, kde otevřel první ze současných tří kanceláří v Ruské federaci.

Významný logistický hub

Petrohrad je dnes s 5,3 milionu obyvatel druhým největším ruským městem a čtvrtým největším v Evropě, je správním centrem celého Severozápadního federálního okruhu Ruska s 13,9 milionu obyvatel. Již od počátku plnil a prakticky dodnes plní funkci nejvýznamnějšího logistického hubu, kterým se zboží dostává do Ruska i z Ruska.

Severozápadní regiony Ruska mají významné postavení také v obchodních vztazích s Českou republikou a vzájemný obchod s tímto regionem vykazuje dlouhodobě kladné saldo v náš prospěch. Jsou tu i dnes pro české firmy perspektivní obory jako elektroenergetika, zvláště pak sféra obnovitelných zdrojů energie včetně rozvoje malých vodních a větrných elektráren. Stále aktuální je také klasická elektroenergetika, protože v celém Rusku se pro období let 2022 až 2031 plánují rozsáhlé rekonstrukce tepelných elektráren o sumárním výkonu až 39 GW.

Očekávají se masivní investice

Další příležitosti se nabízejí v dopravě. V Petrohradě se připravuje masivní rozvoj příměstské dopravy, perspektivní jsou dodávky tramvají, trolejbusů, autobusů a vagonů metra, modernizují se také dopravní systémy města. Zde je potřeba zmínit, že v Petrohradě již jezdí několik desítek vagonů metra dodaných společností Škoda Transportation. Zatím poslední várku sedmi vagonů dodala plzeňská Škoda v lednu 2019.

Velmi diskutovaným a perspektivním tématem je rovněž utilizace a zpracování odpadů s tím, že se v oblasti odpadového hospodářství očekávají rozsáhlé investice. České firmy se v regionu podílejí na budování a rozvoji farem, na dodávkách technologií pro pivovary a pekárny, a díky tomu zde mají dobré reference. Proto stále zůstávají aktuální další nákupy techniky a technologií pro zemědělství a potravinářství. V současné době se blíží ke konci stěhování sídla největší ruské firmy Gazprom z Moskvy do Petrohradu, a význam celého regionu se tak ještě zvýší. V Petrohradě i v Leningradské oblasti se to již začíná projevovat v masivní investiční činnosti.

Nehledě na současnou složitou geopolitickou situaci umocněnou vzájemnými sankcemi je v Petrohradě a v celém severozápadním ruském regionu příležitostí pro české firmy samozřejmě daleko více. Petrohrad se svými historickými památkami a celý rozlehlý okolní region tedy není pouze lákadlem pro turisty, ale je i místem nabízejícím zajímavé obchodní příležitosti českým firmám.

CzechTrade Petrohrad – www.czechtrade.cz

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Zahraniční kancelář CzechTrade Petrohrad.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme