PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.

Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové splátce části jistiny provozního úvěru.

Ilustrační fotografie

V souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině, a s tím spojenými negativními dopady na hospodářství zemědělských podniků otevírá společnost PGRLF, a.s. nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře. Pro eliminaci této nepříznivé situace tak poskytne finanční podporu na snížení jistiny provozního úvěru v celkové výši 750 mil. Kč.

„Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě snaží podporovat české zemědělství a eliminovat negativní dopady na podniky, které mají zásadní význam pro potravinovou soběstačnost naší země. Tímto jsme vyslyšeli a vyhověli potřebám malých a středních zemědělců, kteří se kvůli nečekaným okolnostem dostali do obtížné situace. Tyto dva nové programy potvrzují naši snahu nastavit efektivní a rychlá opatření proti případným ztrátám zemědělských podniků,“ řekl ministr zemědělství Zděnek Nekula.

„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spolu s Ministerstvem zemědělství připravil speciální dva programy jednorázové a nevratné přímé podpory ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů. Tyto programy mají pomoci snížit aktuální finanční zátěž spojenou s provozem a udržet české zemědělství a potravinářství ve zdravé kondici, řekl předseda představenstva PGRLF, a.s. Josef Kučera.

  • Výše podpory na snížení jistiny úvěru činí až 250 000 Kč v případně programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a až 1 250 000  v případě programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Zároveň částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.
  • Programy jsou určeny pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby nebo zabývající se výrobou potravin.
  • Příjem žádostí proběhne výhradně elektronicky přes webové stránky PGRLF: www.pgrlf.cz, kde jsou k dispozici i detailní informace o programech včetně nejčastějších dotazů.
  • Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 30. září 2022 nebo při zaregistrování 2 000 žádostí v případě programu Provoz 2022 a 200 žádostí v případě programu Provoz – Potravináři.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme