Pilotní projekt na zpracování a zhodnocení dat v Kazachstánu

Ministerstvo zemědělství Republiky Kazachstán plánuje realizaci pilotního projektu, který zpracovala Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Smyslem tohoto projektu je testovat, vyvíjet a zlepšovat nástroje a metodiky, které využívají data dálkového monitorování zemědělské půdy a jejích výnosů. Projekt tak umožní získávat daleko přesnější informace.

Ilustrační fotografie

V současné době probíhají jednání mezi Ministerstvem zemědělství Kazachstánu a FAO, následně bude podepsána dohoda o realizaci projektu. Průběžně se pracuje na zdokonalování metodiky a jsou přijímána nezbytná opatření pro dosažení spolehlivé evidence zemědělských dat.

Vláda Kazachstánu zruší necelé dvě stovky právních aktů v oblasti zemědělství

Dne 30. prosince 2021 podepsala hlava státu zákon, který bude regulovat právní akty v oblasti podnikání v zemědělství. V této souvislosti Ministerstvo zemědělství Kazachstánu společně s Národní komorou podnikatelů „Atameken“, odborníky a zainteresovanými vládními agenturami provedlo analýzu stávajících regulačních právních aktů v oblasti zemědělství.

Analýzy probíhaly v následujících sedmi oblastech: veterinární lékařství, ochrana rostlin a jejich karanténa, semenářství, trh s obilím, zpracování ekologických a zemědělských produktů, pozemkové vlastnictví a chov zvířat.

Na základě analýzy bylo zhodnoceno a poté i rozhodnuto buď o zrušení či revizi cca 170 právních aktů, kterými se musí řídit zemědělci při výrobě a zpracování produktů. Cílem této „reformy“ je zefektivnění regulace podnikatelského prostředí a vytvoření příznivých podmínek pro podnikání v oblasti zemědělství. Další práce v tomto směru ještě pokračují.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme