Plán na přilákání zahraničních investic a posílení mexickém regionu El Bajío

Guvernéři upřesňují kritéria a rozsah plánu ProBajío, který má přilákat více investic do Severo-středního regionu, který patří k hospodářsky nejrozvinutějším v Mexiku.

Guvernéři z Aliance Střed-Bajío-Západ, kam patří státy Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco a Guanajuato, se rozhodli najmout kancelář, která bude pověřena vývojem marketingové kampaně na přilákání zahraničních investorů. Kampaň bude pojmenovaná jako ProBajío a bude mít stejné poslání jako zaniklý projekt ProMéxico. 

Region Bajío-Západ tvoří téměř třetinu národního hrubého domácího produktu a více než 20% zaměstnanosti v Mexiku. V rámci Aliance se letos očekává ekonomický růst 4,5 %. Region má velký potenciál stát se hlavní zemědělsko-potravinářskou silou a centrem automobilového průmyslu, se zaměřením na elektromobily a autonomní auta. V budoucnosti chtějí z Bajía udělat hlavní logistické centrum, vzhledem k logistické síle, kterou region disponuje. Nachází se zde největší nákladní mexické letiště ve městě Guadalajara, které bude doplněno o letiště v Querétaru. 

Investiční přitažlivost tohoto regionu je vysoká také díky synergii mezi místními dodavatelskými řetězci.   

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme