Plán oživení ekonomiky Tuniska je impulsem pro spolupráci

Tunisko se dočkalo nové administrativy, která se uvedla ambiciózním plánem integrovat neformální sektor do formální ekonomiky a získat tak do rozpočtu 2020 chybějící příjem způsobený výpadkem ekonomiky v souvislosti s koronavirovou krizí. Dynamický impuls se očekává od malých a středních podniků v regionech, které budou potřebovat zejména know-how.

V lednu 2021 oslaví Tunisko výročí Jasmínové revoluce 2011. Demokratická transformace země pokračuje v oblasti posilování občanských práv a svobod, ale ekonomické reformy se nedaří implementovat, což má za následek ztrátu perspektiv mladých, která se projevuje sílícím migračním tokem do Evropy.

Od září 2020 má Tunisko nový kabinet, který přesvědčil Parlamentní shromáždění lidu Tuniska, že přichází s ambiciózním plánem oživení ekonomiky v krátkém horizontu 2021–2025, ve kterém se zaměří na rozvoj opomíjených venkovských oblastí. V sektorech energetika, doprava, logistika a potravinová bezpečnost budou pro konkrétní oblasti specifikovány nové příležitosti a investiční pobídky. V zorném poli administrativy je zejména malé a střední podnikání, které je však často neformální.

Nevýhody neformálního sektoru odhalila karanténa, kdy se pomoc státu nedostala k neformálnímu sektoru, který zůstal mimo dosah jakékoli pomoci. Administrativa hodlá udělením amnestie na fondy cirkulující v neformální ekonomice a jejich paušálním zdaněním ve výši 10 % kompenzovat výpadek v rozpočtu 2020, ale také takto zlegalizované fondy integrovat do tuniské národní ekonomiky prostřednictvím bankovních institucí.

Striktně budou omezeny, pod hrozbou konfiskace, hotovostní platby na maximální hranici 1000 tuniských dinárů. Nově je spuštěna digitální marketingová platforma, „Most k investicím“. Jedná se o digitální nástroj, který umožní malým a středním tuniským podnikům přístup ke kapitálu, který nabídnou tuniští investoři, aby mohly realizovat svůj zlegalizovaný kapitál jeho vložením do rozvoje podnikání. 

Rozvíjející se malé a střední podniky budou potřebovat know-how, k jehož představení se navrhuje českému podnikatelskému sektoru využít nadcházející Středomořskou výstavu ve stavebnictví MEDIBAT, která proběhne jako jubilejní, 30. ročník ve SFAX, od 3. do 6. března 2021. MEDIBAT je bienále a v roce 2019 se Česká republika této veletržní akce poprvé účastnila a o stánek „Voda základ života“, zaměřený na vodohospodářský a odpadní průmysl byl zájem nejen Tunisany, ale i návštěvníky ze Sahelu a Magrebu.

Čeští potenciální vystavovatelé mají příležitost účastnit se MEDIBAT 2021 a velvyslanectví vyjedná s partnerskou CCIS (Obchodní a průmyslovou komorou ve SFAX) výhodné podmínky pro společnou českou expozici. Registrační formulář je možné nálezt na webu MZV ČR. Kontaktní osobou na velvyslanectví v Tunisku: obchodní rada Pavel Černý, e-mail: commerce_tunis@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu (Tunisko). Autor: Ing. Pavel Černý, CSc., obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Tunisko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme