Plán privatizace v Brazílii: 119 projektů týkajících se dopravní infrastruktury, energetiky, těžebního průmyslu a dalších oblastí řízených či vlastněných státem

Za prvních 9 měsíců tohoto roku již bylo zahájeno či realizováno 29 projektů v uvedených oblastech. Do konce roku plánuje vláda provést ještě 22 aukcí, tendrů či výběrových řízení. Jedním z nejočekávanějších je tzv. „cessão onerosa“, což je tendr na právo průzkumu a těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách podél jihovýchodní Brazílie.

V uvedených 29 projektech, které zahrnovaly jak privatizaci, tak koncese, bylo 12 projektů týkajících se letišť, 13 přístavů, aukce týkající se energetiky a těžebního průmyslu a také koncese na investice do železniční infrastruktury. Plánované soukromé investice ve zmíněných projektech dosahují 11 mld. BRL v průběhu následujících třech desetiletí. Naprostá většina projektů byla připravena již za předchozí vlády prezidenta Michela Temera.
Do konce roku 2019 se očekává realizace či zahájení ještě 22 projektů. Mimo jiné například energetické distribuční sítě, práva na těžbu nerostných zdrojů, modernizace komunikační infrastruktury, již výše zmíněný tendr „cessão onerosa“, plánovaný na začátek listopadu, či modernizace železničních koridorů pro transport nerostných surovin.
V následujících letech se plánují realizace dalších projektů, pro rok 2020 se jich očekává 45, a podobné množství pak i v roce 2021. Brazilská administrativa aktuálně řeší, jestli pro hladší realizaci určité privatizační projekty nerozdělit.
Podle průzkumu publikovaném v deníku Folha de S. Paulo je 67 % občanů Brazílie proti privatizaci státního majetku. Právník Maurício Zockun, který se specializuje na Administrativní právo, pak uvádí, že příprava projektů na aukci či tendr zabere nejčastěji od 1 do 3 let, v závislosti na složitosti a velikosti projektu.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroje: g1.globo.com, exame.com.br, Folha de São Paulo

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme