Plán rozvoje libanonského zemědělství s cílem zvýšení soběstačnosti

Ministr zemědělství Libanonu Abbas Haj Hassan přijal místního zástupce Organizace pro výživu a zemědělství OSN v Libanonu.

Cílem přijetí byl podpis dohody o poskytnutí finančního daru pro Libanon v celkové výši 500 000 USD. Dar je výhradně určen na výdaje spojené s rozvojem plánu lokálního pěstování obilovin.

Ilustrační fotografie

Dar bude rozdělen na dvě části, kdy 250 000 USD bude použito na nákup osiva a dalších 250 000 USD na technickou podporu, která bude realizována formou seminářů a školení.

Tento akt jasně dokumentuje, že se Libanon snaží o kultivaci zemědělské půdy s dlouhodobým záměrem snížit zemědělské dovozy těch komodit, které lze vypěstovat v Libanonu.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme